16 ตุลาคม 2019

สนพ. จัดทำ Load Forecast ปรับแผนพีดีพีใหม่

29 Nov 2017
อ่าน 187 ครั้ง
สนพ. จัดทำLoad Forecast ปรับแผนพีดีพีใหม่

นายทวารัฐ สูตะบุตร นายทวารัฐ สูตะบุตร

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้า เปิดเผยว่า สนพ. ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Load Forecast : ทิศทางการใช้ไฟฟ้าอนาคต” เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำ Load Forecast หรือการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการวางแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ เพราะค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในอนาคตที่มีความแม่นยำจะช่วยให้การวางแผน และการลงทุนด้านการจัดหาไฟฟ้าของประเทศเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะปัจจัยด้านนโยบายรัฐ อาทิ นโยบาย Energy 4.0 ที่ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)  โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) รวมถึงปัจจัยด้านผู้ใช้ไฟฟ้า เช่น พฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งปัจจุบันมีต้นทุนที่ลดลงอย่างมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าที่เป็นที่ยอมรับ วิธีการพยากรณ์ และแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว จึงได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ขึ้น โดยข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากงานสัมมนา จะนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในยุค Disruptive Technology ซึ่งมีอิทธิพลทำให้ทิศทางการใช้ไฟฟ้าของประเทศเปลี่ยนแปลงไป

“การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตามแผนพีดีพีใหม่จะลดลงจากแผนเดิม มาจากตัวเลขจีดีพีที่ลดลงเฉลี่ย 20 ปี เติบโตที่ 3.78% ต่อปี จากแผนเดิม 3.9% ต่อปี นอกจากนี้พบว่ามีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองมากขึ้น รวมทั้งการอัตราการเติบโตของประชากรลดลง ซึ่ง สนพ.จะนำข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ไปปรับปรุงแผนพีดีพี ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2561”นายทวารัฐ กล่าวโปรโมทแทรกอีบุ๊ก

 


ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij