26 กุมภาพันธ์ 2021

‘Memory Si Lanna’ จุดเริ่มต้นในการ ‘ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์’

23 Nov 2017 14:17 น.
อ่าน 205 ครั้ง

‘Memory Si Lanna’ จุดเริ่มต้นในการ ‘ปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์’

“โครงการประกวดภาพถ่าย ปลุกความคิด...สำนึกรักษ์ธรรมชาติ ภายใต้หัวข้อ “Memory Si Lanna” เป็นการผนึกกำลังร่วมกันของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และโครงการธรรมชาติปลอดภัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้ามาร่วมประกวดในโครงการครั้งนี้จำนวนมาก”

ระเภทกลมุ่ นกั เรยี น นสิ ติ และนกั ศกึ ษา (ระดบั อดุ มศกึ ษา) รางวลั ที่ 1 ระเภทกลมุ่ นกั เรยี น นสิ ติ และนกั ศกึ ษา (ระดบั อดุ มศกึ ษา) รางวลั ที่ 1

ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เผยว่า สำหรับผลงานประกวดภาพถ่ายที่เข้ารอบในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการช่วยปลุกความคิด…สำนึกรักษ์ธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้กับประชาชนทั่วไป ได้หันมาตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยเฉพาะแหล่งต้นนํ้าลำธารให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป และยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์สถานที่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการสร้างรายได้ให้เกิดกับชุมชนในบริเวณใกล้เคียง โดยนำเสนอ ความงดงาม ผ่านมุมมองภาพถ่ายจากเลนส์กล้องของแต่ละคน ที่สื่อสารออกมาได้อย่างน่าประทับใจ มีความหมาย และถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิต วัฒนธรรม

ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป รางวัลที่ 1 ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป รางวัลที่ 1

ด้านคุณสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เผยว่า “หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานภาพถ่ายส่งเข้าประกวด โดยเลือกมุมมองภาพถ่ายจากเลนส์กล้องของแต่ละคน ที่สื่อสารความหมายของภาพออกมาได้อย่างประทับใจ ถ่ายทอดแนวคิด วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาได้งดงาม รวมถึงองค์ประกอบความสวยงามของภาพ เทคนิคการถ่ายภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ จนมีภาพที่ได้ผ่านการคัดเลือกชนะการประกวด ทั้งหมด 22 ภาพ ซึ่งภาพชนะเลิศนั้นประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไปเป็นผลงานของคุณพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ ถ่ายในทำเลดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในชื่อ “อุ่นไอหมอก” ด้านประเภทกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเป็นผลงานของ คุณธีรพงศ์ ปินนารักษ์ ทำเลที่วนอุทยานนํ้าตกบัวตอง และนํ้าพุเจ็ดสี อ.แม่แตง ภายใต้ชื่อ “ความอุดมสมบูรณ์”

ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป รางวัลที่ 2 ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป รางวัลที่ 2

“โครงการฯ นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะช่วยสร้างการตระหนักรู้ หวงแหน และปกปักรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่งช่วยประชาสัมพันธ์ สถานที่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และคาดว่าจะมีกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปในอนาคต” คำกล่าวทิ้งท้ายที่ทรงความหมายจากคุณจงกล เหลืองอ่อน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป รางวัลที่ 3 ประเภทกลุ่มบุคคลทั่วไป รางวัลที่ 3

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,315 วันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend