sustainability

ไต้หวันเปิดเวทีไอเดีย! เชิญชวนผู้ประกอบการไทยร่วมพัฒนาโซลูชั่นสีเขียว

    ไต้หวันตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและความก้าวหน้าให้กับประชาคมโลก เปิดตัวแคมเปญ “Go Green with Taiwan” เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยและบริษัทชั้นนำทั่วโลกร่วมส่งไอเดียพัฒนาโซลูชันและนวัตกรรม นำเสนอโครงการด้านความยั่งยืน

นายเจมส์ ฮวง ประธานสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) กล่าวว่า “อุตสาหกรรมของไต้หวันมีการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ของโลกอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่ในอดีตที่เป็นหนึ่งในสี่เสือแห่งเอเชีย หรือจะเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีท่ามกลางความวุ่นวายของ AI จนปัจจุบันได้กลายมาเป็นศูนย์กลางเครือข่าย "ห่วงโซ่อุปทานประชาธิปไตยระดับโลก"

ทั้งนี้จากการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ลงทุนในต่างประเทศมาโดยตลอด TAITRA ได้รวบรวมสถาบันชั้นนำในประเทศ รวมถึงแหล่งข้อมูลสื่อจากทั้งในและต่างประเทศ แคมเปญ "Go Green with Taiwan"

ไต้หวันเปิดเวทีไอเดีย! เชิญชวนผู้ประกอบการไทยร่วมพัฒนาโซลูชั่นสีเขียว

จึงเปรียบเสมือนประตูที่ให้พันธมิตรนานาประเทศได้ทำความเข้าใจกับเส้นทางสู่ความยั่งยืนของไต้หวันเป็นครั้งแรก โดยส่งเสริมการโปรโมตผลิตภัณฑ์ โซลูชันที่ครอบคลุม และนวัตกรรมที่ล้ำสมัยของไต้หวัน พร้อมเชิญชวนจับมือกับพันธมิตรนานาชาติในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางซินเทีย เจียง อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ (TITA) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ (MOEA) เล่าว่า “อุตสาหกรรมสีเขียวของไต้หวันเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย และยังมีส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง รวมถึงบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญสูง จึงกล่าวได้ว่าไต้หวันมีศักยภาพที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้มีมูลค่าสูงและมีประสิทธิภาพ ทำให้เราเป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญต่อประเทศที่ต้องการพัฒนาพลังงานสีเขียวและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระดับนานาชาติ”

ไต้หวันเปิดเวทีไอเดีย! เชิญชวนผู้ประกอบการไทยร่วมพัฒนาโซลูชั่นสีเขียว

ด้าน นายสแตน ซือ ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มบริษัทเอเซอร์ ที่เป็นทูตกิตติมศักดิ์ของแคมเปญ "Go Green with Taiwan" ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของไต้หวันในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมสีเขียวบนเวทีนานาชาติ ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ช่วยให้โลกบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์และร่างกฎหมาย GX (Green Transformation)

ทั้งนี้งานแถลงข่าวได้จัดขึ้นที่ "AMBI Space One" ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงที่สามารถสร้างประสบการณ์เสมือนจริงภายในตึกไทเป 101 อันเป็นที่รู้จักในฐานะตึกสีเขียวที่สูงที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของไต้หวัน งานนี้โดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ

มีการจัดแสดงความก้าวหน้าของไต้หวันในด้านโซลูชันเศรษฐกิจหมุนเวียน การขนส่งคาร์บอนต่ำ พลังงานและการกักเก็บ รวมถึงอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมผ่านภาพเคลื่อนไหวแบบพาโนรามา 3 มิติที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย โดยเน้นย้ำเรื่องความยั่งยืน นอกจากนี้ภายในงานยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการลดการตกแต่งและของเสีย มีการใช้ภาชนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และให้บริการเครื่องดื่มที่มาจากการค้าที่เป็นธรรม สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำและศักยภาพของไต้หวันในอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวที่ยั่งยืนระดับโลก ซึ่งมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจทั่วโลก

โดยจุดมุ่งหมายของแคมเปญ "Go Green with Taiwan" เพื่อเชิญผู้ประกอบการไทย สตาร์ตอัป นิสิต นักศึกษา องค์กร หรือหน่วยงานที่สนใจ มาร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืนร่วมกับไต้หวัน โดยนำเสนอแนวคิดและวิธีการดี ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงให้โลกดีขึ้นด้วยการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของไต้หวัน แผนงานที่เกิดจากความร่วมมือทางเทคโนโลยีกับผู้ประกอบการไต้หวัน หรือแผนโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุโจทย์ 2 ด้าน คือ "ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม" หรือ "ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ"

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือก 6 ทีมที่จะได้เดินทางมาร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศที่ไต้หวัน โดยสมาชิกในทีมสูงสุด 2 ท่าน จะได้รับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับไต้หวัน พร้อมที่พักฟรี และโอกาสดูงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนของไต้หวัน และผู้ชนะ 3 อันดับสุดท้าย ยังจะได้รับการจัดสรรเงินรางวัลมูลค่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า 700,000 บาท อีกด้วย

แคมเปญ “Go Green with Taiwan” จัดขึ้นโดยกรมการค้าระหว่างประเทศ (TITA) ภายใต้กระทรวงเศรษฐกิจ (MOEA) และดำเนินการโดยสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกไต้หวัน (TAITRA) เชิญชวนผู้ที่สนใจหรือใครที่มีไอเดียพัฒนาโซลูชันที่ยั่งยืน สามารถส่งแผนและสมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคมนี้ ดู