ผ่ามุมมองซีอีโอ "ธุรกิจรับเหมา" กับโอกาสทางเศรษฐกิจในปี 2566

17 ม.ค. 2566 | 22:35 น.

ผ่ามุมมองซีอีโอธุรกิจรับเหมา “ชวลิต ถนอมถิ่น” แห่งบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ฉายภาพทิศทางในการดำเนินธุรกิจ กับโอกาสทางเศรษฐกิจในปี 2566 เช็คข้อมูลสำคัญที่คนทำธุรกิจควรรู้

ธุรกิจการรับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองหนึ่งสำหรับขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจด้านการลงทุนของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพราะนอกจากจะช่วยทำให้เศรษฐกิจขยายตัวแล้ว ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอีกด้วย

ที่ผ่านมา ฐานเศรษฐกิจ ได้สำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงหลากหลายธุรกิจ เพื่อร่วมฉายมุมมอง และทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ภายใต้หัวข้อ CEO Outlook 2023 เช่นเดียวกับการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ควบคู่กันไป หนึ่งในนั้นคือ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ซึ่งดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างด้านงานวิศวกรรมโยธา 

รวมทั้งงานด้านธรณีเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญและเทคโนโลยีระดับสูง โดยเฉพาะงานก่อสร้างอุโมงค์ งานระเบิดหิน งานขุดเจาะโดยไม่ใช้ระเบิด งานพัฒนาเหมือง งานเจาะสำรวจ งานคอนกรีตโครงสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทั่วไป และงานด้านธรณีวิทยา ผ่านซีอีโอที่ชื่อ “ชวลิต ถนอมถิ่น” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเสนอมุมมองต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

ภาพประกอบข่าว งานก่อสร้างของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT

 

ลงทุนเมกกะโปรเจกต์ดันเศรษฐกิจโต

กรณีปัจจัยบวก ปัจจัยลบที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินธุรกิจในปี 2566 มองว่า เศรษฐกิจประเทศไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากปัจจัยการท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาฟื้นตัว จากความต้องการท่องเที่ยวที่ยังอยู่ในระดับสูงและจีนทยอยผ่อนคลายนโยบาย Zero-Covid รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนที่ได้รับอานิสงส์จากภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง 

ขณะที่ภาคการก่อสร้างคาดว่า จะมีการปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ่ หรือ การลงทุนเมกกะโปรเจกต์ เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มเงินทุนไหลเวียนให้กับระบบเศรษฐกิจพื้นฐานและการจ้างงานจะเป็นตัวเพิ่มปัจจัยบวก เกิดกำลังซื้อในระบบห่วงโซ่อุปทาน ทำให้บริษัทมีโอกาสเข้าร่วมประมูล และเพิ่ม Backlog งานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยที่ต้องติดตามอยู่ เช่น ราคาวัสดุก่อสร้างที่ผันผวน การปรับค่าแรงขั้นต่ำ ค่าไฟฟ้าและพลังงานที่สูงขึ้น รวมถึงต้นทุนด้านโลจิสติกส์

ภาพประกอบข่าว งานก่อสร้างของ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT

 

เตรียมความพร้อมด้านการเงิน

ขณะที่แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปี 2566 เขายอมรับว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อให้เพียงพอทั้งจำนวนและความสามารถ ที่จะพร้อมเติบโตไปกับ Backlog ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ด้านวัสดุก่อสร้างหลัก เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย และรักษาระดับกำไรที่เทียบเท่ากับขีดความสามารถในกลุ่มธุรกิจ

หวังโครงการลงทุนภาครัฐไม่สะดุด

ส่วนมุมมองและข้อเสนอต่อภาครัฐนั้น ซีอีโอแห่งไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง เห็นว่า โครงการการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ ที่ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วทางการเมือง จะทำให้รัฐบาลมีผลงาน และส่งเสริมให้ห่วงโซ่อุปทานภาคเอกชนได้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ และเงินภาษีส่งกลับคลังได้อย่างต่อเนื่อง