เกษตรกรวอนผู้บริโภคเห็นใจ ไข่ไก่ 4 บาทตามกลไกตลาด ไม่ใช่ราคาสูงสุด

30 พ.ค. 2567 | 11:19 น.

เกษตรกรวอนผู้บริโภคเข้าใจ ราคาไข่ไก่มีขึ้น-ลง แจงช่วงนี้ผลผลิตน้อยจากอากาศแปรปรวน คาดอีกไม่นานเข้าสู่ภาวะปกติ

นายพัสธนภูมิ แตงอ่อน เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง เปิดเผยว่า ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม ณ ปัจจุบันอยู่ที่ฟองละ 4 บาท เป็นราคาเดียวกับช่วงกลางปีของปีก่อน จากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ทั้งภาวะอากาศแปรปรวน มีอากาศร้อนและฝนตก ทำให้แม่ไก่สุขภาพไม่ดี ออกไข่น้อยลงและมีขนาดเล็กลง บางฟาร์มของเกษตรกรรายย่อยมีแม่ไก่ไข่เสียหาย 7-10% 

เกษตรกรวอนผู้บริโภคเห็นใจ ไข่ไก่ 4 บาทตามกลไกตลาด ไม่ใช่ราคาสูงสุด

 

อย่างไรก็ดีราคาไข่ไก่มีขึ้น-ลงตามกลไกตลาด โดยช่วงนี้เป็นช่วงการเปิดเทอมของเด็กนักเรียน ทำให้มีความต้องการบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้น สวนทางผลผลิตที่ลดลง ผนวกกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทั้งค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมัน ตลอดจนค่าแรงในภาคเกษตร มีผลให้ราคาไข่ขยับขึ้น ซึ่งขอวอนผู้บริโภคเข้าใจกลไกตลาด เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติหรือผลผลิตออกมามาก ระดับราคาไข่ไก่ก็จะลดลงมา

“ราคาไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อฟอง เมื่อคำนวณจากอัตราบริโภคของคนไทยที่ 240 ฟองต่อคนต่อปีนั้น พบว่าเป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในครอบครัวเพียงคนละ 4 บาทต่อเดือนเท่านั้น ดังนั้นขอผู้บริโภคอย่าได้กังวลมาก” 

ทั้งนี้ ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์มที่ฟองละ 4 บาท ไม่ใช่ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเป็นราคาเดียวกันกับช่วงกลางปีของปีที่แล้ว แสดงให้เห็นว่าราคาไข่มีขึ้นมีลงเสมอ โดยราคาไข่ไก่จะอ่อนไหวกับทุกสิ่งที่มากระทบ ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ และเทศกาล นอกจากนี้ราคาของวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกปัจจัยต้นทุนสำคัญ รวมถึงค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน และค่าแรงที่มีข่าวว่าจะปรับขึ้นเป็น 400 บาททั่วประเทศในเดือนตุลาคมนี้ ล้วนมีผลต่อราคาไข่ไก่ทั้งสิ้น

นายพัสธนภูมิ กล่าวอีกว่า การเลี้ยงไก่ไข่ของเกษตรกรและการซื้อไข่ไก่ของผู้บริโภค มีกรมปศุสัตว์ และกระทรวงพาณิชย์กำกับดูแล ซึ่งต้องขอบคุณทั้งสองหน่วยงานรัฐที่ดูแลเกษตรกรและผู้บริโภคเป็นอย่างดีด้วยความเข้าใจกลไกตลาด ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารเพื่อคนไทยได้ต่อไป ขณะเดียวกันก็ช่วยดูแลค่าครองชีพผู้บริโภค จัดหาสินค้าราคาสมเหตุสมผลแก่การบริโภค-อุปโภคได้อย่างเหมาะสม