สงครามอิสราเอล-อิหร่าน สะเทือนตลาดข้าวไทย ค้า 4.7 หมื่นล้านส่อวูบ

20 เม.ย. 2567 | 05:18 น.

จับตาสงครามอิสราเอล-อิหร่าน สะเทือนค้าไทย 4.7 หมื่นล้าน ข้อมูลชี้ชัดเป็นลูกค้าสำคัญข้าวไทยทั้งคู่ พาณิชย์เผยสถิติการค้าไทยกับสองประเทศคู่สงครามน่าห่วง สถานการณ์ลดลงต่อเนื่อง

สงครามคู่ใหม่ อิสราเอล-อิหร่าน สองประเทศที่มีศักยภาพและแสนยานุภาพทางทหารที่กำลังปะทุ สร้างความกังวลไปทั่วโลก จากสถานการณ์มีความเปราะบาง เนื่องจากคู่สงครามทั้งอิสราเอลและอิหร่านประกาศจะตอบโต้กันขั้นสูงสุด หวั่นจุดชนวนสงครามในตะวันออกกลางรอบใหม่

อย่างไรก็ดีจากการตรวจสอบของ “ฐานเศรษฐกิจ” พบว่า ทั้ง 2 ประเทศเป็นลูกค้าข้าวสำคัญของไทย โดยข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร ในปี 2566 อิสราเอลเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับที่ 28 ของไทย มีปริมาณ 52,177 ตัน มูลค่า 1,385 ล้านบาท ขณะที่อิหร่านเป็นตลาดอันดับที่ 100 มีปริมาณ 988 ตัน มูลค่า 30 ล้านบาท

ขณะช่วง 2 เดือนแรกปี 2567 อิสราเอลเป็นตลาดส่งออกข้าวอันดับที่ 26 ของไทย ปริมาณ 10,964 ตัน มูลค่า 322 ล้านบาท ส่วนอิหร่านเป็นตลาดอันดับที่ 70 ปริมาณ 530 ตัน มูลค่า 16 ล้านบาท ซึ่งหากสถานการณ์มีความสุ่มเสี่ยงไทยมีโอกาสส่งออกข้าวไปสองตลาดนี้ได้ทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลง แต่ค่าขนส่งมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามทิศทางราคาพลังงานโลก

ส่วนภาพรวมการ ค้าของไทยกับอิสราเอลและอิหร่านในปี 2566 มีมูลค่ารวม 47,019 ล้านบาท

โดยในส่วน การค้าไทย-อิสราเอล ในปี 2566 มีมูลค่ารวม 42,089.17  ล้านบาท ขยายตัวลดลง 14.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออก 26,704.47 ล้านบาท ลดลง 10.17% ไทยนำเข้า 15,384.70 ล้านบาท ลดลง 20.92% ไทยได้ดุลการค้าอิสราเอล 11,319.76 ล้านบาท

สงครามอิสราเอล-อิหร่าน สะเทือนตลาดข้าวไทย ค้า 4.7 หมื่นล้านส่อวูบ

ส่วนช่วง 2 เดือนแรกปี 2567 การค้าไทย-อิสราเอล มีมูลค่า 6,569.30 ล้านบาท ลดลง 8.74% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออก 3,960.89 ล้านบาท ลดลง 17.46% ไทยนำเข้า 2,608.42  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.70% ไทยได้ดุลการค้าอิสราเอล 1,352.47 ล้านบาท สินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปอิสราเอล ได้แก่ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป, อัญมณีและเครื่องประดับ, ข้าว, รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และตู้เย็น ตู้แช่และส่วนประกอบ

ส่วนสินค้านำเข้า 5 อันดับแรกของไทยจากอิสราเอล ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ, ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์, เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ และแผงวงจรไฟฟ้า

สงครามอิสราเอล-อิหร่าน สะเทือนตลาดข้าวไทย ค้า 4.7 หมื่นล้านส่อวูบ

ด้าน การค้าไทย-อิหร่าน ในปี 2566 มีมูลค่ารวม 4,930.05 ล้านบาท ขยายตัวลดลง 28.86% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออก 4,661.23 ล้านบาท ลดลง 14.15% นำเข้า 268.83 ล้านบาท ลดลง 82.09% ไทยได้ดุลการค้าอิหร่าน 4,392.40 ล้านบาท

ส่วนช่วง 2 เดือนแรกปี 2567  การค้าไทย-อิหร่านมีมูลค่า 844.04 ล้านบาท ลดลง 7.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยไทยส่งออก 800.61 ล้านบาท ลดลง 6.75% นำเข้า 43.43 ล้านบาท ลดลง 17.61% ไทยได้ดุลการค้าอิหร่าน 757.17 ล้านบาท

สินค้าส่งออก 5 อันดับแรกของไทยไปอิหร่านได้แก่ ผลไม้กระป๋องและแปรรูป, ยางพารา, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล, ผลิตภัณฑ์ยาง และรถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ

ส่วนสินค้านำเข้า 5 อันดับแรกของไทยจากอิหร่าน ได้แก่ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้, ผลิตภัณฑ์โลหะ, เชื้อเพลิง, สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งแปรรูป และเคมีภัณฑ์