จับคาด่าน ยึด “ไกลโฟเซต” กว่า 1.39 แสนลิตร มูลค่า 12 ล้านบาท

21 ก.พ. 2567 | 08:46 น.

กรมวิชาการเกษตร-ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช บุกจับ ไกลโฟเซตสำแดงการนำเข้าเท็จ 1.39 แสนลิตร มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท ลุยตามนโยบายรัฐมนตรีเกษตร กวาดล้างสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย

จับคาด่าน ยึด “ไกลโฟเซต” กว่า 1.39 แสนลิตร มูลค่า 12 ล้านบาท

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร บุกจับสารไกลโฟเซต สำแดงการนำเข้าเท็จ 139,800 ลิตร มูลค่ากว่า 12 ล้านบาท จึงสั่งอายัดไว้ซึ่งกรณีนี้พบว่ามูลค่าการกระทำความผิดมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท เข้าลักษณะคดีพิเศษ กรมวิชาการเกษตร และทีมเฉพาะกิจพญานาคราช จึงประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าร่วมการสืบสวน ดำเนินดดีกับผู้กระทำความผิด และขอให้ริบของไว้เพื่อดำเนินการทำลายต่อไป ซึ่งการเข้มปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเป็นไปตามนโยบายร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ประกาศสงครามกับสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับระบบการผลิตของเกษตรกรที่ต้องได้ใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืชและปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในแปลงเกษตรกร

 

จับคาด่าน ยึด “ไกลโฟเซต” กว่า 1.39 แสนลิตร มูลค่า 12 ล้านบาท

"สารไกลโฟเซต" เป็นวัตถุอันตรายที่มีมาตรการจำกัดการใช้ และควบคุมให้มีการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรปราบปราม และเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าอย่างเข้มงวด สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้ยกระดับมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบติดตามวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างเข้มงวด ตั้งแต่การควบคุมการนำเข้าหน้าด่านตรวจพืช ตรวจสอบการสำแดงข้อมูล การซุกซ่อน รวมถึงการติดตามไปจนถึงสถานที่เก็บ หรือโรงงานผลิตและมาตรการปราบปรามที่ผ่านมา ทีมเฉพาะกิจพญานาคราช กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ DSI ได้ร่วมกันจับกุมสารไกลโฟเซต  จำนวน 144,200 ลิตร และอายัดไว้ ซึ่งปัจจุบันได้อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิ

จับคาด่าน ยึด “ไกลโฟเซต” กว่า 1.39 แสนลิตร มูลค่า 12 ล้านบาท

โดยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพ และด่านตรวจพืชลาดกระบัง ได้ดำเนินการ อายัด วัตถุอันตรายทางการเกษตร ที่สำแดงการนำเข้า เป็นสาร Glufosinate-Ammonium 15% W/V SL จำนวน 2 shipment ปริมาณการนำเข้ารวม 139,800 ลิตร ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้สุ่มตัวอย่างและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการแล้ว พบว่าเป็นสาร Glyphosate จำนวน 538 ถัง ปริมาณ 107,600 ลิตร คิดเป็นมูลค่า 12,105,000 บาท ซึ่งเป็นการกระทำความผิด ซุกซ่อน ลักลอบ ไม่เป็นไปตามข้อมูลสำแดงการนำเข้า และผิดเงื่อนไขการนำเข้า กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินทางกฎหมาย และได้นำเสนอเป็นคดีพิเศษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ

จับคาด่าน ยึด “ไกลโฟเซต” กว่า 1.39 แสนลิตร มูลค่า 12 ล้านบาท

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวตอนท้ายว่า ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ประเภทวัตถุอันตรายทางการเกษตร อาทิเช่น สารป้องกันกำจัดโรค แมลง และวัชพืช หากใช้ไม่ถูกต้องจะส่งผลเสียต่อผลผลิตและตัวเกษตรกร การเลือกซื้อจึงมีความสำคัญเกษตรกรต้องซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร  จากร้านที่ได้รับอนุญาตจำหน่าย หรือ ร้านที่ได้ใบรับรอง Q Shop  ก่อนเลือกซื้อ ต้องอ่านฉลาก ชื่อสามัญ ประโยชน์ วิธีใช้ วันที่ผลิต ไม่เกิน 2 ปี ภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพดี ไม่เก่า หรือ เสื่อมสภาพ  ซื้อในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้  ไม่เป็นสารต้องห้ามนำเข้า ห้ามผลิต

จับคาด่าน ยึด “ไกลโฟเซต” กว่า 1.39 แสนลิตร มูลค่า 12 ล้านบาท

หรือ ห้ามจำหน่าย ฉลากวัตถุอันตรายต้องเห็นชัดมีข้อความภาษาไทยทั้งชื่อสามัญ ชื่อการค้า เลขทะเบียนวัตถุอันตราย ผู้ผลิต สถานที่ประกอบการ สถานที่ตั้งโรงงาน เดือนปีที่ผลิต ขนาดบรรจุ คำเตือน ประโยชน์ วิธีการใช้ การเก็บรักษา การป้องกันอันตรายหรือความเสียหายมีเครื่องหมายและข้อความ อาการเกิดพิษ การแก้พิษเบื้องต้น หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โทร. 02-579 7986 หรือเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย สายด่วน 1174