ครม.ไฟเขียวราคาอ้อยขั้นต้น-ขั้นสุดท้าย 2 ฤดู 1,197-1,420 บาท/ตัน

20 ก.พ. 2567 | 07:26 น.

ครม.เห็นชอบราคาอ้อยขั้นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 และราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 เป็นรายเขต 9 เขต ราคา 1,197-1,420 บาท/ตัน

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ความเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 และ ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 เป็นรายเขต 9 เขต ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ 

สำหรับการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 เป็นรายเขต 9 เขต โดยเขตมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศ ดังนี้ 

  • ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ในอัตรา 1,197.53 บาทต่อต้น ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. 
  • อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อย เท่ากับ 71.85 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.
  • ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 เท่ากับ 513.23 บาทต่อต้น

ส่วนการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 ทั้ง 9 เขตคำนวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ดังนี้

  • ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2566/2567 ในอัตรา 1,420 บาทต่อตัน ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส.2 หรือเท่ากับร้อยละ 91.43 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 1,674.64 บาทต่อตัน และกำหนดอัตราขั้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 85.20 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
  • ผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 เท่ากับ 608.57 บาทต่อตัน
     

นายชัย กล่าวว่า การประกาศราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 ในอัตรา 1,197.53 บาทต่อต้น เมื่อเทียบกับราคาต้นฤดู 1,080 บาทต่อตัน ซึ่งราคาปลายฤดูสูงกว่าราคาต้นฤดู 117.53 บาท ซึ่งผลผลิตต่อปีประมาณปีละ 113 ล้านตัน

ดังนั้นจะทำให้ราคาขั้นสุดท้ายที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอครั้งนี้ จะทำให้ชาวไร่อ้อยได้รับเงินเพิ่มขึ้นทั้งหมด 13,280 ล้านบาท ซึ่งรมว.อุตสาหกรรม แจ้งว่า โรงงานน้ำตาลได้ทยอยจ่ายเงินเพิ่มให้กับชาวไร่อ้อยแล้ว 

ส่วนราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567 ในอัตรา 1,420 บาทต่อตัน ซึ่งถือว่ามีราคาสูงมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ และเมื่อเทียบกับราคาอ้อยขั้นต้นปีก่อน คิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า 38,420 ล้านบาท หรือเฉลี่ยต่อรายจะมีเงินเพิ่มขึ้นเกือบแสนบาท

ทั้งนี้ที่ประชุมครม. ได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งขอความร่วมมือชาวไร่อ้อยลดการเผาอ้อย เพื่อให้ได้เงินจากการผลิตมากขึ้น