คลังเล็งขยายเพดานพักหนี้เกษตรกร มูลหนี้เกิน 3 แสน ร่วมโครงการได้

08 ธันวาคม 2566

คลังเล็งขยายเพดานพักหนี้เกษตรกร เฟส2 มูลหนี้เกิน 3 แสน ร่วมโครงการได้ ฝั่ง ธ.ก.ส. ระบุเกษตรกรแจ้งความประสงค์พักหนี้แล้ว 1.6 ล้านคน ดำเนินการเรียบร้อย 15%

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มาตรการพักหนี้เกษตรกรนั้น เราได้ดำเนินการในเฟสหนึ่งเรียบร้อยแล้ว โดยพักหนี้ให้ในส่วนที่มีมูลหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาท และเราเตรียมดำเนินการในเฟสที่สอง ซึ่งจะพิจารณาพักหนี้ให้สำหรับผู้ที่มีมูลหนี้เกินกว่า 3 แสนบาท แต่แนวทางการพักเราจะพักให้เฉพาะวงมูลหนี้ 3 แสนบาทเท่านั้น

“กรณีที่ลูกหนี้มีมูลหนี้เกินกว่า 3 แสนบาท เราจะพักให้เฉพาะใน 3 แสนบาทแรกเท่านั้น เช่น มีมูลหนี้ 5 แสนบาท เราจะพักให้แค่ 3 แสนบาทแรก ส่วน 2 แสนบาทที่เหลือ จะต้องชำระหนี้ตามปกติ”

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกรนั้น เกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการมีจำนวน 2 ล้านราย ล่าสุด มีเกษตรกรลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการแล้ว 1.6 ล้านราย คิดเป็น 70% จากจำนวนผู้มีสิทธิทั้งหมด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามเอกสาร เพื่อทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งส่วนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน เพื่อให้นิติกรรมสัญญาสมบูรณ์ โดยมีระยะเวลาถึงสิ้นเดือนม.ค.67 โดยขณะนี้ดำเนินการสำเร็จแล้ว 15%

“คนที่ยังไม่เข้ามาตรการพักหนี้มีอยู่ 30% จากสัดส่วนดังกล่าวมีลูกหนี้ 50,000 ราย ที่ประสงค์ไม่เข้าร่วมมาตรการพักหนี้ ส่วนลูกหนี้ NPL ของธ.ก.ส.มีสิทธิเข้าร่วมการพักหนี้ 6 แสนราย มูลหนี้ 3.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งเข้าร่วมมาตรการแล้ว 3 แสนราย คิดเป็น 50% และมาตรการสีฟ้าของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะสิ้นสุดสิ้นเดือนธ.ค.นี้ ธ.ก.ส.ก็เร่งประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวเข้ามาร่วมมาตรการ เพื่อลดภาระในการชำระหนี้“

ส่วนข้อเสนอที่ต้องการให้ธ.ก.ส.ขยายกรอบวงเงินกู้สำหรับเข้าร่วมมาตรการพักหนี้ จากมูลหนี้ 3 แสนบาท เป็น 5 แสนบาทนั้น บอร์ดธ.ก.ส.ก็ได้มอบหมายให้ธนาคารพิจารณารายละเอียด และเสนอให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้เรียนว่า ขอให้การดำเนินการมาตรการพักหนี้ ระยะที่ 1 สิ้นสุดในช่วงสิ้นเดือนม.ค.67 ก่อน เพื่อดูว่าจำนวนลูกหนี้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ 1.6 ล้านรายจะเข้ามาทำสัญญากี่ราย 

“เราขอดูจำนวนลูกค้าว่าสุดท้ายแล้วจะเข้าร่วมมาตรการกี่ราย เพื่อคำนวณวงเงินงบประมาณคงเหลือ ว่าจะสามารถนำมาขยายกรอบวงเงินกู้ที่ลูกค้ามีหนี้มากกว่า 3 แสนบาท ได้เพิ่มขึ้นอีกมากน้อยเพียงใด และจะพิจารณาประกอบกับการใช้งบประมาณอุดหนุนจากมาตรการกึ่งการคลัง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 28 ด้วย โดยเราจะเตรียมข้อมูลทั้งหมดเพื่อเสนอบอร์ดอีกครั้ง“