เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

05 ธันวาคม 2566

เช็คเลย เงินโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ยังโอนต่อเนื่อง “เงินช่วยเหลือชาวนา” ไร่ละ 1,000 บาท ชาวนา รายใดที่ยังไม่ได้เงิน ตรวจสอบสถานะโอนเงินได้ที่ลิ้งค์ https://chongkho.inbaac.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง เงินเข้า รู้ทันที ไม่มีพลาด

ความคืบหน้า ธ.ก.ส. จ่าย “เงินช่วยเหลือปรับปรุงคุณภาพข้าว และข้าวเก็บเกี่ยว” หรือ “เงินช่วยเหลือชาวนา” เป็นอีกหนึ่งมาตรการ ที่จะเข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาระต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น  รวมถึงเป็นการจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี เพื่อที่จะมีโอกาสขายข้าวในราคาที่สูงและมีรายได้มากขึ้น

 

โดยรัฐบาลสนับสนุน "เงินช่วยเหลือชาวนา" ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67  วงเงิน 54,336 ล้านบาท ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีการผลิต 2566/67 เป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน  ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน นับตั้งแต่รัฐบาลจ่ายงวดแรกตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมา ยังมีการจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง ใครยังไม่ได้ตรวจสอบสถานะโอนเงินโอนเงินได้ที่ลิ้งค์ https://chongkho.inbaac.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง เงินเข้า รู้ทันที

 

เริ่มจาก  สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  มีการโอนเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไปถึงวันที่ 15 ธันวาคม

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  แจ้งข่าวเกษตรกรที่ยังไม่ได้เงินไร่ละ 1,000 นั้น ทาง ธ.ก.ส. แจ้งว่า จะมีการโอนเงินให้รอบใหม่ ในวันที่ 20 ธันวาคม  ดังนั้น ผู้ที่ต้องการถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ให้นำสมุดเงินฝากพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย ทั้งนี้การถอนเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ ธนาคารต้องขออภัย หากไม่ได้รับความสะดวก ถ้ามีผู้ใช้บริการพร้อมกันเป็นจำนวนมาก และ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้ที่ยังไม่มี ATM หรือ ATM ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ติดต่อที่ธนาคารได้ทุกวันทำการเวลา 08.30-15.30น. เกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลการได้สิทธิตามโครงการฯ ผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com

 

  


 

สำนักงาน ธกส.จังหวัดศรีสะเกษ แผนการจ่ายเงิน #ไร่ละพัน ชุดที่ 1 ของ ํธ.ก.ส. 20 สาขา ในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เพื่ออำนวย
ความสะดวก รวดเร็ว ให้กับเกษตรกร ที่ถอนเงินผ่านสมุดบัญชีเงินฝาก ได้แจ้งเป็นรายสาขา ยาวไปจนถึงวันที่ 21 ธันวาคม นี้ 

 

 

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธิ์ไทร โพสต์แจ้งเพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดความแออัด เพื่อไม่ให้ผู้มาใช้บริการต้องเสียเวลาเนื่องจากคนมาใช้บริการจำนวนมาก และขอความร่วมมือผู้ที่จะมาถอนเงินที่ธนาคารกรุณามาตามวันนัดหมาย โดยธนาคารจะประสานท่านกำนันแต่ละตำบลเพื่อกระจายข่าวให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศที่หอกระจายข่าว

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

สำนักงานเกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ แจ้งแผนการโอนเงินค่าบริหารจัดการข้าว ไร่ละ 1,000 บาท

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

ธ.ก.ส. สาขาคำเจริญ  สำหรับท่านที่มีบัตร ATM สามารถใช้บริการที่ตู้ atm ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนผู้ที่ไม่เดือนร้อนสามารถคงเงินไว้ในบัญชี และมาถอนเงินในภายหลังโดยท่านจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศของธนาคาร

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

ธ.ก.ส สาขาน้ำขุ่น เปิดแผนการเตรียมจ่ายเงิน “โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามมติครม.

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

สำนักงาน ธกส.จังหวัดบุรีรัมย์  อัพเดท ตารางโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท หรือ โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

ธ.ก.ส.สาขาราษีไศล ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถรับแจ้งเตือนเงินโอนเข้า - ออก บัญชีได้โดยสมัคร บริการ Line @ BAAC Family เมนู BAAC Connect ฟรี หรือสมัครใช้บริการแอพพลิเคชั่น ธ.ก.ส. BAAC Mobile / ระบบ SMS Alert / แอพพลิเคชั่นมะลิซ้อน

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคง

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

สำนักงาน ธกส จังหวัดพิจิตร  ประกาศ นัดรับเงิน โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 และสามารถตรวจสอบสถานะผลการโอนเงินได้แล้วที่ https://chongkho.inbaac.com

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

ธ.ก.ส.สาขาเหล่าเสือโก้ก แผนการจ่ายเงินไร่ละพัน

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

ธ.ก.ส สาขาดอนจิก แผนการจ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพ​ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว​ ปีการผลิต​ 2566/67​ ธ.ก.ส.สาขาดอนจิก

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

อบต. ประดู่สำโรงทาบ  แจ้งประชาสัมพันธ์เยียวยาเกษตรกรชาวนา ค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพผลผลิต ผู้ปลูกข้าว ข้าวไร่ละ 1000 ธกส.สาขาสำโรงทาบ เตรียมจ่ายวันที่ 1 ธค.2566 เกษตรกรที่มีบัตรเอทีเอ็มสามารถไปกดได้เลย ถ้ากรณีไม่มีบัตรเอทีเอ็ม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เบิกเงินตามวันและเวลาที่ ธกส.กำหนด

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

ธ.ก.ส. สาขาสำโรง แผนการจ่ายเงินถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2566

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

ธ.ก.ส.วารินชำราบ 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง

 

ธกส สาขาบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สำหรับลูกค้าเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการฯ ไร่ละ 1000 ปี 66/67 สามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางลิ้งค์  https://chongkho.inbaac.com และเพื่อความสะดวกลูกค้าเกษตรกรสามารถใช้บริการผ่านบัตร ATM ธ.ก.ส. หรือ แอปพลิเคชัน Baac Mobile

 

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ธ.ก.ส. โอนต่อเนื่อง