"ชาวไร่อ้อย"ลุ้นเงิน 8 พันล้านวันนี้ โครงการตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน

04 ธ.ค. 2566 | 00:49 น.

"ชาวไร่อ้อย"ลุ้นเงิน 8 พันล้านวันนี้ โครงการตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน หลังกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ คาดมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 140,000 ราย มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนช่วงต้นทุนการผลิตปรับตัวสูง 

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิขัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (4 ธ.ค.66) กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำเสนอโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ให้ ครม.พิจาณา 

โดยมองว่า ชาวไร่อ้อยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในขณะที่ต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้น 

ทั้งนี้ หาก ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว ชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท โดยที่คาดว่าจะมีชาวไร่อ้อยเข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย 
 

นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวอีกว่า กระทรวงฯติดตามสถานการณ์ราคาอ้อยและน้ำตาลทรายในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานกิโลกรัมละ 21-22 บาท จากเดิมที่กิโลกรัมละ 19-20 บาท ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะใช้เป็นองค์ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น จะทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

"ชาวไร่อ้อย"ลุ้นเงิน 8 พันล้านวันนี้ โครงการตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน

ส่วนราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/67 ได้มีการผลักดันให้มีราคาที่ 1,400 บาท/ตันอ้อย เนื่องจากต้นทุนการผลิตอ้อยของชาวไร่สูงขึ้นและความต้องการน้ำตาลทรายในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ซึ่งการขึ้นราคาน้ำตาลทรายในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อชาวไร่อ้อยโดยช่วยให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น 
 
อย่างไรก็ดี อาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคบ้าง แต่จะทำให้น้ำตาลในประเทศมีปริมาณที่เพียงพอและมีเสถียรภาพมากขึ้นตามไปด้วย โดยได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลก ว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศอย่างไร พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือดูแลปัญหาอย่างใกล้ชิด 

“กระทรวงฯ จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายในอนาคตที่คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการน้ำตาลทรายในตลาดโลกยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งปัจจัยอื่น เช่น สภาพอากาศและภาวะเศรษฐกิจโลก ก็อาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลทรายได้ เรื่องนี้เราก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นกัน”

สำหรับวาระดังกล่าวนั้น ตามจริงแล้วจะจต้องเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาตั้งแต่การประชุมวันที่ 21 พ.ย. 66 ที่ผ่านมา แต่เสนอเข้าไม่ทัน

โดยในครั้งนั้นนางสาวพิมพ์ภัทรา ระบุว่า เงินชดเชยตัดอ้อย ยังไม่เสนอเข้าครม.ใน เพราะตอนนี้ยังต้องให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาก่อน ทั้งกระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ก่อน และหากได้รับคำตอบแล้วจะเร่งเสนอครม.ให้เร็วที่สุด