"พาณิชย์"จ่อชงครม.จ่ายเงินคืนค่าตัดอ้อยสดชาวไร่อ้อยช่วยลด PM 2.5

03 ธ.ค. 2566 | 04:00 น.

"พาณิชย์"จ่อชงครม.จ่ายเงินคืนค่าตัดอ้อยสดชาวไร่อ้อยช่วยลด PM 2.5 หลังรัฐบาลชุดที่แล้วยังติดค้างจ่าย เผยจะร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมทำให้แล้วเสร็จทันทีที่มีการจัดสรรงบประมาณใหม่

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงภารกิจในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 หรือ ครม.สัญจร ครั้งแรกที่ จ.หนองบัวลำภู ว่า ในการประชุม ครม.วันที่ 4 ธ.ค. 66 นั้น จะมีการนำเสนอให้ ครม. พิจารณาในการหาช่องทางจ่ายเงินคืนค่าตัดอ้อยสด ที่ชาวไร่อ้อยได้ช่วยลดมลพิษ PM 2.5 ซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วติดค้างจ่ายให้ชาวไร่อ้อย โดยกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม จะช่วยกันดำเนินการให้แล้วเสร็จทันทีที่มีการจัดสรรงบประมาณใหม่เป็นที่เรียบร้อย 

อย่างไรก็ดี จากการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 5 จังหวัด หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ และเลย ทำให้เกิดประเด็นที่จะนำเสนอ ครม. ประกอบด้วย 

  • การส่งเสริม Logistics Park ในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ให้เป็น One Stop Service (OSS) 

 

  • การขอขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคายให้ครอบคลุมถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมฯ อุดรธานี ได้รับสิทธิประโยชน์เท่ากับผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย
  • การจัดตั้งเขตปลอดอากรกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายในนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (E-commerce)
  • การประกาศเขตพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีให้เป็นเขตศุลกากร

นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่สำรวจปัญหาผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมา ในพื้นที่ ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย ทำให้เกิดถนนขาด ประชาชนเดือดร้อน สัญจรไม่สะดวก 

รวมถึงสำรวจปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องการจัดสรรเอกสารสิทธิที่ดินทำกินให้ประชาชน พื้นที่ ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู และยังมีการเข้าร่วมประชุมแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ และผู้แทนจากภาคเอกชน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด เตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการให้ ครม. พิจารณา

นอกจากนี้ ยังได้มีการมอบหมายให้ นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายวิทยากร มณีเนตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่และจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อช่วยขยายการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ การเจาะตลาดการค้าชายแดนและผ่านแดน โดยผลจากกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เกิดการเจรจาธุรกิจการค้าออนไลน์ของผู้ประกอบการไทย ที่พร้อมเจรจาการค้ากับต่างประเทศจำนวน 53 ราย