ข่าวดีเกษตรกร นบข. ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

10 พ.ย. 2566 | 08:43 น.

“นัยฤทธิ์” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แจ้งข่าวดี นบข. ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทต่อไร่ สูงสุดรับ 2 หมื่นบาท พร้อมเสนอ ครม. ต่อไป

“ฐานเศรษฐกิจ” ยังคงเกาะติดความคืบหน้าการจ่าย "เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดได้รับเงิน 2 หมื่นบาท วงเงิน 56,321.07 ล้านบาท มีจำนวนเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ กว่า 4.6 ล้านราย ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/  ได้ตั้งแต่วันที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ – 30 กันยายน 2567

 

ข่าวดีเกษตรกร นบข. ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

ข่าวดีเกษตรกร นบข. ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ (10 พ.ย. 2566) ที่ประชุม นบข. ที่มีนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือ "เงินช่วยเหลือชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท   วงเงินจ่ายขาด 56,321.07 ล้านบาท 

 

ข่าวดีเกษตรกร นบข. ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

 

นอกจากนี้ในที่ประชุม ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นบข.ร่วมกับ ธ.ก.ส. จัดทำรายละเอียดหน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อนำเสนอ ครม.พิจารณาต่อไป

 

ข่าวดีเกษตรกร นบข. ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ ที่จะได้รับเงินจะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2566/67  ที่ขึ้นทะเบียนแกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2566/67  รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมการเกษตร  เกษตรกร สามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร (คลิกที่นี่)

 

ข่าวดีเกษตรกร นบข. ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท

 

โดยกรมฯจะส่งข้อมูลให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกร ผ่านบัญชีของ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ลิงค์ https://chongkho.inbaac.com/  ได้ตั้งแต่วันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ข่าวดีเกษตรกร นบข. ไฟเขียว เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท