ภูมิธรรม แจง นบข.ไม่เคาะจ่ายไร่ละ 1,000 บ.ช่วยชาวนา เพราะราคาข้าวยังสูง

03 พ.ย. 2566 | 11:35 น.

“ภูมิธรรม เวชยชัย” แจงเหตุผล นบข. ไม่มีมติเคาะจ่ายไร่ละ 1,000 บาท  ช่วยชาวนา ระบุไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือ แต่จะใช้เครื่องมือตัวใหม่ในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้ ราคาข้าวยังสูง ไม่ความจำเป็นต้องออกมาตรการ

วันที่ 3 ธ.ค. 66 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. ถึงมาตรการช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ที่ยังไม่มีการอนุมัติว่า รัฐบาลไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือ แต่จะใช้เครื่องมือตัวใหม่ในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้ อาทิ กลไกของสหกรณ์ ซึ่งถือว่ามีการทำงานที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรในพื้นที่มากที่สุด 

ปัจจุบันมีสหกรณ์ที่มีศักยภาพสามารถเข้ามามีส่วนในการช่วยเกษตรกรชาวนาได้ 500-600 แห่งทั่วประเทศ ส่วนการดูดซับผลผลิตของเกษตรกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) มีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนอยู่แล้ว รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยันสามารถทำได้ทันทีหากเกิดกรณีที่ราคาข้าวของเกษตรกรมีราคาลดลง

“ราคาข้าวในปัจจุบันยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นที่น่าพอใจอยู่ ทำให้มาตรการอุดหนุนต่างๆ อาจยังไม่มีความจำเป็นต้องรีบออกมามากนัก โดยคณะกรรมการ นบข. จะมีการประชุมเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อให้มีโอกาสรายงานสถานการณ์และออกมาตรการที่มีความจำเป็นได้ทันท่วงที หากเกิดกรณีที่ราคาข้าวตกต่ำหรือมีประเด็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือและพิจารณาแบบเร่งด่วนเกิดขึ้น” นายภูมิธรรม กล่าว