เริ่มแล้วชิปเม้นท์แรก “กรมวิชาการเกษตร” ส่งส้มโอไทยไปขายสหรัฐฯ

26 มิ.ย. 2566 | 14:00 น.

“มนัญญา-ระพีภัทร์” กดปุ่ม ไทยส่งออก “ส้มโอ” ไปขายตลาดสหรัฐฯ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สหรัฐอเมริกา ครบรอบ 190 ปี

เริ่มแล้วชิปเม้นท์แรก “กรมวิชาการเกษตร” ส่งส้มโอไทยไปขายสหรัฐฯ

วันที่ 26 มิถุนายน  2566 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ MR.Marc Gilkey ผู้แทนกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ร่วมเป็นสักขีพยานการจัดส่งส้มโอไทยชิปเม้นท์แรก และมะม่วงครั้งแรกของฤดูกาลปี 2566 และมังคุด ไปยังกรุงวอชิงตันดีซี โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ Pre Clearance Program ณ ด่านตรวจพืชท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารตรวจสอบรับรองสินค้าพืชแบบเบ็ดเสร็จ กรมวิชาการเกษตรแห่งใหม่

เริ่มแล้วชิปเม้นท์แรก “กรมวิชาการเกษตร” ส่งส้มโอไทยไปขายสหรัฐฯ

นางสาวมนัญญา  เผยว่า  รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยสามารถขยายตลาดส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น โดยในวันนี้เป็นการส่งออกส้มโอฉายรังสี พันธุ์ทองดี ขาวใหญ่ ขาวน้ำผึ้ง และขาวแตงกวา จำนวน 72 กล่อง น้ำหนัก 864 กิโลกรัมไปสหรัฐอเมริกาครั้งแรก และขอขอบคุณผู้แทนกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาที่ได้ให้การสนับสนุนผลไม้ไทยและเข้าร่วมงานในวันนี้ นับเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ รวมทั้งผู้ประกอบการส่งออกผลไม้จะได้เพิ่มตลาดส่งออกได้มากขึ้น

 

โดยสหรัฐอเมริกานับได้ว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซี่งการจัดงานในวันนี้นับเป็นอีกวันที่สร้างการรับรู้ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้ ผู้ส่งออก และผู้เกี่ยวข้อง ที่กรมวิชาการเกษตรสามารถเปิดตลาดผลไม้สดเพื่อการส่งออกไปยังประเทศที่มีความเข้มงวดด้านมาตรการสุขอนามัยพืชอย่างสูงอย่างสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ

เริ่มแล้วชิปเม้นท์แรก “กรมวิชาการเกษตร” ส่งส้มโอไทยไปขายสหรัฐฯ

“ส้มโอ” เป็นผลไม้ชนิดที่ 8 ที่ไทยสามารถส่งออกไปจำหน่ายยังสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามได้ฝากให้กรมวิชาการเกษตรเจรจาต่อรองในความเป็นไปได้ที่จะลดระดับของรังสีที่ต้องใช้กำจัดศัตรูพืชในผลไม้ทั้ง 8 ชนิดก่อนการส่งออก เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผลไม้สดจากประเทศไทย ที่มีสีสันสวยงาม และรสชาติหวานฉ่ำเหมือนรับประทานอยู่ในประเทศไทยและหวังว่าจะได้มีโอกาสเพิ่มช่องทางการส่งออกโดยทางเรือในเชิงพาณิชย์ ต่อไป

เริ่มแล้วชิปเม้นท์แรก “กรมวิชาการเกษตร” ส่งส้มโอไทยไปขายสหรัฐฯ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้ยื่นขอเปิดตลาดส้มโอผลสดส่งออกไปสหรัฐอเมริกา กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA)ได้มอบหมายให้ Mr. Marc Gilkey ผู้แทนจากสำนักให้บริการตรวจสอบพืชและสัตว์ (APHIS/USDA) ผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคใต้ มอบหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการถึงผลการทดสอบประสิทธิภาพการแพร่กระจายรังสีในบรรจุภัณฑ์ส้มโอซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะอนุญาตให้นำเข้า โดยส้มโอส่งออกจะต้องผ่านการฉายรังสีแกรมมาที่ระดับ 400 เกรย์ นาน 3 ชั่วโมง จากศูนย์ฉายรังสี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ พร้อมโรงคัดบรรจุที่ได้รับอนุญาตให้คัดบรรจุส้มโอเพื่อการส่งออกได้

 

เริ่มแล้วชิปเม้นท์แรก “กรมวิชาการเกษตร” ส่งส้มโอไทยไปขายสหรัฐฯ

ล่าสุดกรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากบริษัท อกริ แอคทีฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่สหรัฐอเมริกาให้การยอมรับและกรมวิชาการเกษตรเห็นชอบให้เป็นผู้ประสานงาน (Cooperator) ตามโครงการ Pre-Clearance Program ในการบริหารจัดการกับสินค้าและประสานกับเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ฝ่ายให้เป็นผู้ดำเนินการทั้งก่อนการส่งออกและหลังการนำเข้าที่ประเทศปลายทาง

เริ่มแล้วชิปเม้นท์แรก “กรมวิชาการเกษตร” ส่งส้มโอไทยไปขายสหรัฐฯ

ซึ่งบริษัท เอเซียเอ็กโซติคคอร์ปอเรชั่น จำกัด สมาชิกของโครงการมีความประสงค์จะส่งออกส้มโอชิปเม้นท์แรกและขอให้เจ้าหน้าที่กักกันพืชเข้าตรวจสอบและรับรองสินค้าก่อนส่งออกไปร่วมงานเฉลิมฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2566 นี้ และกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-สหรัฐอเมริกา ครบ 190 ปีซึ่งจะเป็นวันหยุดที่ผู้คนจะออกจากบ้านมารับประทานอาหารนอกบ้านและเลือกซื้ออาหาร

เริ่มแล้วชิปเม้นท์แรก “กรมวิชาการเกษตร” ส่งส้มโอไทยไปขายสหรัฐฯ

“บริษัทเอเซียเอ็กโซติคคอร์ปอเรชั่น ฯ จะส่ง ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้ง ขาวแตงกวา ขาวใหญ่ และทองดี จำนวน 72 กล่องน้ำหนัก 864 กิโลกรัม เป็นชิปเม้นท์แรกของประเทศไทย   รวมทั้งยังมีมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ มหาชนก แดงจักรพรรดิ และเขียวเสวย จำนวน 108 กล่อง น้ำหนัก 540 กิโลกรัม จัดเป็นชิปเม้นท์แรกของฤดูกาลผลิตปี 2566  และมังคุด จำนวน 20 กล่อง  น้ำหนัก 140 กิโลกรัม

เริ่มแล้วชิปเม้นท์แรก “กรมวิชาการเกษตร” ส่งส้มโอไทยไปขายสหรัฐฯ

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังมีแผนที่จะสนับสนุนภาคเอกชนให้มีการจัดส่งทางเรือเพื่อลดต้นทุนและจัดส่งได้ครั้งละจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบในเชิงคุณภาพ หากว่าได้ผลดีจะได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในเชิงการค้าต่อไป” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว