svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"พาณิชย์"เดินหน้าดูแลสินค้าเกษตรปี66ต้นฤดูกาล

29 มกราคม 2566

พาณิชย์กางแผนเร่งดูแลสินค้าเกษตรปี66 ชู อมก๋อย โมเดล ประเดิมซื้อพืชตระกูลหัวล่วงหน้า2.28หมื่นตันป้องราคาตก คาดปีนี้ผลผลิตเพิ่มขึ้น5-10%

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน  เปิดเผยว่า ราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดในช่วงปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี การดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐ และความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น ส่งเสริมอาชีพเกษตร การบริหารจัดการน้ำ ยกระดับสินค้าเกษตร รวมถึงขยายช่องทางตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้ต่อเนื่อง และมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าเกษตรมากขึ้น

 

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน

 

โดยกรมฯได้ใช้ อมก๋อย โมเดล ซึ่งเป็นนโยบายที่นายจุรินทร์ ลักษณ วิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำมาใช้ในการแก้ปัญหาราคาผลผลิต ทางการเกษตรตกต่ำในสินค้า 4 กลุ่ม 

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพืชสาม หัวหอมแดง กระเทียมและหอมหัวใหญ่ที่บางฤดูกาลจะมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจำนวนมากเกินไป ดังนั้นการบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพคือทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าในราคานำตลาด

 

"พาณิชย์"เดินหน้าดูแลสินค้าเกษตรปี66ต้นฤดูกาล

 

 “เมื่อก่อนแค่ลงนามเอ็มโอยู (MOU) ถ่ายภาพแล้วก็จบ ตอนนี้ไม่ใช่ต้องคุยกับผู้ประกอบการ ที่ร่วมกับกรมต้องซื้อในราคานี้ รายใดมีปัญหาตลาดมีไม่พอ กรมก็จะช่วยจัดหาตลาดปลายทางให้เพิ่ม เช่น ร้านอาหารธงฟ้า ร้านค้าธงฟ้า ปั้มน้ำมัน รถโมบายพาณิชย์ ห้างท้องถิ่น แต่ต้องซื้อผลผลิต ในราคานำตลาด ก็จะวิน ๆ ทุกฝ่าย ผู้ประกอบการได้ตลาดเพิ่ม เกษตรกรก็ขายได้ราคา”

"พาณิชย์"เดินหน้าดูแลสินค้าเกษตรปี66ต้นฤดูกาล

 

จากการตรวจสอบราคาพืชสามหัวปีนี้  เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่า ณ เวลานี้ราคาปรับเพิ่มขึ้นทุกตัว โดยปี65 หอมหัวใหญ่ราคาอยู่ที่ 12 บาท/กิโลกรัม ปีนี้เพิ่มเป็น 16 บาท/กิโลกรัม ส่วนหอมแดง 9 บาท/กิโลกรัม เพิ่มเป็น 13 บาท/กิโลกรัม และกระเทียมปีที่แล้ว 13 บาท/กิโลกรัม ปีนี้เพิ่มเป็น 14.5-15.0 บาท/กิโลกรัม  ซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20-30%

 “ช่วงนี้อยู่ในต้นฤดูกาลราคายังสูง แต่เพื่อความมั่นใจในเรื่องราคาช่วงผลผลิตออกมากในช่วง3 เดือนจากนี้ไปคือกุมภาพันธ์ มีนาคมและเมษายน จำเป็นต้องเข้าไปซื้อผลผลิตล่วงหน้า ซึ่งในปี 66เพื่อป้องกันราคาร่วง”

 อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์ของกรมพบว่าปริมาณผลผลิตพืชสามหัวในปี นี้  จะมีปริมาณ 257,135 ตัน  เพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% เมื่อเทียบกับผลผลิตปีที่แล้วอยู่ที่ 233,808 ตัน โดยแบ่งเป็นหอมหัวใหญ่  36,479 ตัน หอมแดง 155,765 ตันและกระเทียม 64,891 ตัน โดยกรมจะทำสัญญารับซื้อเพิ่มอีก22,800 ตัน แบ่งเป็นหอมหัวใหญ่ 7,300 ตัน หอมแดง 7,500  ตัน และกระเทียม 8,000 ตัน”  ซึ่งแหล่งเพาะปลูกใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน พะเยา ลำปาง แม่ฮ่องสอน  อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์และภาคอีสานบางจังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ ซึ่งแหล่งปลูกหอมแดงคุณภาพระดับจีไอ (GI)

 

"พาณิชย์"เดินหน้าดูแลสินค้าเกษตรปี66ต้นฤดูกาล

 

นอกจากนี้กรมฯยังมีมาตรการบริหารจัดการพืชสามหัว ทั้งการจัดการผลผลิตในประเทศและมาตรการทางกฎหมายควบคู่กันไป ซึ่งการจัดการผลผลิตในประเทศ ประกอบด้วย 1.การกระจายออกนอกพื้นที่จากแหล่งผลิตและการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง 2.การเก็บสต๊อก 3.อมก๋อยโมเดล  4.รถเร่หรือโมบายพาณิชย์ และ 5.สถานบริการน้ำมัน ได้แก่ ปตท. บางจาก พีที และเชลล์

ส่วนมาตรการทางกฎหมายจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดในอัตราโทษสูงสุด เนื่องจากพืชสามหัวบางตัวเป็นสินค้าควบคุม  ขนย้ายต้องแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ แสดงราคารับซื้อและจำหน่ายปลีกอย่างชัดเจน  พร้อมตรวจสอบสำแดงราคานำเข้า(เทียบกับราคาจำหน่ายกระเทียมในจีน)  ตลอดจนการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า  โดยร่วมกับฝ่ายความมั่นคง กอ.รมน. ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ในการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดในอัตราโทษสูงสุด จำคุก 5 ปีปรับ1 แสนหรือทั้งจำทั้งปรับ

 “ปีที่แล้วจับกุมผู้กระทำผิดได้ 12 ราย เป็นการขนย้ายไม่ตรงตามหนังสืออนุญาต 9 รายและไม่มีหนังสืออนุญาตขนย้าย 3 ราย หากพบเบาะแสการกระทำผิดโทรแจ้ง 1569  ”