ชง 6 ข้อเรียกร้อง “มนัญญา” รับปากช่วยชาวสวนมะพร้าวประจวบฯ แก้ปัญหา

18 ม.ค. 2566 | 21:09 น.

ชาวสวนมะพร้าว เฮลั่น “มนัญญา” ลงพื้นที่ประจวบฯ รับเรื่อง 6 ข้อ แก้ปัญหามะพร้าว ปลุกความหวัง หลังราคารูด เหลือ 5 บาท ข้อเสนอ ขอฟังคำตอบ กระทรวงเกษตรฯ ใน 15 วัน จะแก้ปัญหาอย่างไร

ชง 6 ข้อเรียกร้อง “มนัญญา” รับปากช่วยชาวสวนมะพร้าวประจวบฯ แก้ปัญหา

 

นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์  ตัวแทนเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 ทางเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว ได้มีโอกาสต้อนรับนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่รับฟัง เรื่อง การแก้ไขปัญหามะพร้าวให้มีความสมดุล และยั่งยืน

 

"มะพร้าว" เป็นพืชที่มีความสำคัญมากใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน มีความต้องการจากต่างประเทศจำนวนมาก และประเทศไทยก็ผลิตได้ไม่เพียงพอ จึงต้องนำเข้าและเกิดปัญหามากทำให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวเดือดร้อนจากการขายมะพร้าวได้ไม่คุ้มทุน ทางเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวจึงได้ประชุมกันและมีมติให้ยื่นหนังสือ เพื่อขอให้นำปัญหาของชาวสวนมะพร้าวไปแก้ไข เพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวอยู่ได้ ไม่เดือดร้อนพอสรุปได้ดังนี้

 

1. ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งงบประมาณและจัดจ้างสถาบันที่เป็นกลางมาศึกษาข้อมูลใหม่ เช่น ค่าเฉลี่ย ต้น /ไร่ จำนวนผลผลิตทั้งประเทศ ตัวเลขการนำเข้าที่ไม่เกิดผลกระทบกับชาวสวนมะพร้าว

 

2. การควบคุมการกะเทาะนอกโรงงานทั้ง 2 กรอบ WTO และ AFTA เพราะทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถควบคุมปริมาณได้ จนทำให้เกิดปัญหามะพร้าวล้นไปยังตลาดหัวขูด และเกิดโรคระบาด ศัตรูพืช การไม่ถูกสุขลักษณะแรงงานนอกระบบ

 

3. คัดค้านการเปิดเสรีมะพร้าวขาวแช่เข็ง น้ำกะทิแช่แข็ง และน้ำกะทิสำเร็จรูปแบบไม่ควบคุม

 

4. การผลักดันให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจ และออกกฎหมายมาปกป้องควบคุมเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว

 

ชง 6 ข้อเรียกร้อง “มนัญญา” รับปากช่วยชาวสวนมะพร้าวประจวบฯ แก้ปัญหา

 

5.ในส่วนของการมีส่วนร่วม ก่อนจะมีการพิจารณานำเข้ามะพร้าว ต้องเปิดเผยข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากชาวสวนมะพร้าว ในอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวก่อน พร้อมขอให้มีการผลักดันให้มีกรรมการมะพร้าวแห่งชาติ โดยมีตัวแทนชาวสวนมะพร้าวแต่ละจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งจากเกษตรกรกว่าครึ่งของคณะกรรมการ

 

6. ขอให้ภาครัฐมีการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตมะพร้าว  มีการวิจัยพันธุ์มะพร้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ ทนทานต่อโรค และให้ผลผลิตสูง มีปริมาณที่เพียงพอ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดโรคระบาดในมะพร้าว และการ การออกกฎหมายเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในมะพร้าว พร้อมกับการส่งเสริมการปลูกมะพร้าวทดแทน สวนมะพร้าวที่มีอายุหลายสิบปีแล้ว

 

“นอกจากนี้ผลักดันให้มีอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวในพื้นที่ เช่น โรงงานกะทิ และกะทิผง ในพื้นที่ ด้วยเหตุดังกล่าวทางตัวแทนเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จึงได้ยืนหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขอให้ท่านได้แจ้งความคืบหน้าภายใน 15 วัน”

ชง 6 ข้อเรียกร้อง “มนัญญา” รับปากช่วยชาวสวนมะพร้าวประจวบฯ แก้ปัญหา

นายพงษ์ศักดิ์  กล่าวว่า จากการเปิดประวัติภูมิหลังก็พบว่าคุณมนัญญา เป็นนักต่อสู้เรื่องสารเคมี ท่าทีดี อยากทำงาน จึงถือโอกาสให้ข้อมูลยื่นหนังสือ เผื่อในอนาคตพรรคภูมิใจได้เป็นรัฐบาลจะได้ต่อสายง่าย ประสานงานได้ ว่าครั้งหนึ่งเคยลงมารับฟังแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวนี้  “มะพร้าว” เป็นพืชที่ถูกลืม ถูกทอดทิ้งไม่อยู่ในระบบ เราก็ต้องสร้างความเข้มแข็ง สร้างองค์กร ที่เกษตรกรได้ประโยชน์และยั่งยืน ไม่สังกัดพรรคการเมือง

 

“ราคามะพร้าวปัจจุบัน อยู่ที่ลูกละ 5 บาท ขาดทุน อยู่ไม่ได้ แต่ก็ยังพอมีรายได้เสริมก็คือ เหลาก้านมะพร้าวขาย กิโลกรัมละ 18-23 บาท แล้วก็มีอาชีพประมง หาปลาหาหอย ก็ช่วยมีชีวิตอยู่ได้ แต่ไม่มีความมั่นคง”