svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดตัว “สมาคมมังคุดไทย” น้องใหม่วงการผลไม้

21 ธันวาคม 2565

ข่าวดี วงการผลไม้ “สมาคมมังคุดไทย” แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการ “ปัทมา นามวงษ์ นั่งเป็นนายกสมาคมคนแรก ร่วมผลักดันมังคุดไทยทั้งห่วงโซ่การผลิตสู่ความยั่งยืน

เปิดตัว “สมาคมมังคุดไทย” น้องใหม่วงการผลไม้

 

แหล่งข่าวผู้ประกอบการผลไม้ ภาคตะวันออก เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า วันนี้ (21 ธ.ค. 65) มีสมาคมน้องใหม่วงการผลไม้  จัดตั้งขึ้น ในนาม “สมาคมมังคุดไทย”  TMA มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยาน  75 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่างเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กรอบการทำงานเพื่อจัดตั้งสมาคมมังคุดไทย TMA เวลา 13.00น.ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สวพ,6 จันทบุรี

 

เปิดตัว “สมาคมมังคุดไทย” น้องใหม่วงการผลไม้

 

สมาคม มีชื่อทางการว่า “สมาคมมังคุดไทย” เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Mangosteen Association”  สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 54/18 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี   มีเครื่องหมายเป็นรูป ดังนี้

 

TMA เป็นชื่อย่อของสมาคมที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษ –

 สมาคมมังคุดไทย คือสมาคมที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อประสาน ส่งเสริม และแก้ปัญหาในเรื่อง ที่เกี่ยวกับมังคุด

-ชื่ออักษร TMA หมายถึง ชื่อย่อของสมาคม “Thai Mangosteen Association”

 

เปิดตัว “สมาคมมังคุดไทย” น้องใหม่วงการผลไม้

 

สมาคมนี้มีวัตถุประสงค์ อาทิ

1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพการทำสวนมังคุดและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมังคุดอย่างมั่นคง และยั่งยืน

 

2. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งสอดส่องและ ติดตามความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับมังคุด

เปิดตัว “สมาคมมังคุดไทย” น้องใหม่วงการผลไม้

 

3. ทำการวิจัยและพัฒนามังคุด แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจน ข่าวสารอันเกี่ยวกับมังคุด

 

 

 

เปิดตัว “สมาคมมังคุดไทย” น้องใหม่วงการผลไม้

 

4. พัฒนาคุณภาพของมังคุดที่ผลิตหรือจำหน่าย โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกให้ได้ มาตรฐาน GAP

 

5. ร่วมมือกับส่วนราชการในการส่งเสริมการผลิต การค้า และการส่งออกมังคุด

 

6.ประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมังคุดไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

 

นายกฯ คนแรก

 

นางปัทมา นามวงษ์ นายกสมาคมคนแรก เผยผ่านแอพพลิเคชั่นกรุ๊ปไลน์สมาคมว่า ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในทุกประเด็นในวันนี้การตั้งสมาคมเป็นไปอย่างเรียบร้อยเป็นประวัติศาสตร์ของชาวมังคุดที่จะร่วมกันผลักดันการขับเคลื่อนมังคุดไทยทั้งห่วงโซ่การผลิตสู่ความยั่งยืน พร้อมเปิดกว้างทั่วประเทศ ภาคตะวันออก ภาคใต้ หรือจังหวัดที่มีมังคุด เข้าร่วมกลุ่มเราได้ ทุกอย่างต้องมาคิดร่วมกัน ปัญหาต่างๆมาร่วมแชร์ร่วมหาทางออกในเชิงวิชาการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของมังคุดไทย