svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตรวจสอบ "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 9

09 ธันวาคม 2565

ตรวจสอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร "เงินประกันรายได้เกษตรกร" ปี 2565/66 จ่ายส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" งวดที่ 9 เช็คที่นี่ รายละเอียดครบ

ภายหลังจากที่รัฐบาล ได้อนุมัติโครงการ "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง มาจนถึง งวดที่ 8 ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ผ่านมานั้น

 

ล่าสุด วันที่ 9 ธันวาคม 2565  กรมการค้าภายใน นัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง "ประกันราคาข้าว" ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 รอบที่ 1 ครั้งที่ 24/2565 (งวดที่ 9 ) ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 3-9 ธันวาคม 2565 นั้น

 

3 สมาคมชาวนาฯ เข้าร่วมประชุม เคาะ "ประกันราคาข้าว" งวด 9

 

3 สมาคมชาวนา ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาข้าวไทย ,นายวิชัย ชิตยวงศ์ นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และนายธีร์วริศ พรพันธวิศ นายกสมาคมส่งเสริมเกษตรกรชาวนาอีสาน  ก็เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว อย่างพร้อมเพรียง ผลการเคาะราคาะ "ประกันรายได้ข้าว" งวดที่ 9  สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ  746.79 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 529.22 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 341.81  บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ  511.17บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว      ราคาสูงกว่าเป้าหมาย

 

ประกันรายได้ข้าว งวด 9

 

นายธีร์วริศ  กล่าวว่า เมื่อเปรียบเทียบราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงที่คำนวณได้ในงวดที่ 8 – 9 แล้ว พบว่า ราคาข้าวเปลือกทุกชนิด ปรับตัวสูงขึ้น

 

ด้าน สมาคมโรงสีข้าวไทย แจ้ง ราคาข้าวเปลือกและข้าวสาร ประจำวันที่ 9 ธันวาคม 2565 

 

ตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

 

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกร การเช็คเงินเกษตรกร 2565 เข้าหรือยัง สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
  3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.689 ล้านครัวเรือน  กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.65 แต่ภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.65 -28 ก.พ.66 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วันและจะจ่ายเงินส่วนต่าง(ถ้ามี) จำนวน 33 งวดงวดแรกเริ่มต้น 14 ต.ค.65 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.66

 

นอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนาน ซึ่งเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในช่วงที่ข้าวประดังออกสู่ตลาดมาก และจากกระทบให้ราคาข้าวในตลาดราคาตก มี 3 มาตรการประกอบด้วย

 

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปี 2565/66 (จำนำยุ้งฉาง) เป้าหมาย 2.5 ล้านตัน จะช่วยชดเชยตันละ 1,500 บาท

 

2.สำหรับสถาบันเกษตรกรที่ชะลอขายข้าวจะช่วยดอกเบี้ย 3 % ตั้งเป้า 1 ล้านตัน 3.ช่วยโรงสีที่เก็บข้าวไว้ไม่ปล่อยออกสู่ตลาด จะช่วยดอก 3 %  เป้าหมาย 4 ล้านตัน รวมวงเงิน 7,107 ล้านบาท

 

3.เห็นชอบให้ดำเนินการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าว หรือที่เรียกว่า ไร่ละ 1,000 รายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทจำนวน 4.68 ล้านครอบครัว วงเงิน 55,364 ล้านบาท รวม 3 โครงการนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น  81,266 ล้านบาท

 

กรมการค้าภายใน แจ้งประกาศงวดที่ 9

 

 

 

 

ประกันรายได้ข้าว "งวด9"

 

 

ประกันรายได้ข้าว งวด 9