ชาวสวนเฮ ด่านรถไฟโม่ฮ่าน พร้อมนำเข้าผลไม้ไทยไปจีน

25 พ.ย. 2565 | 09:38 น.

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผย 3 ธ.ค. ผลไม้ไทย พร้อมขึ้นขบวน "รถไฟจีน-ลาว" พร้อมโชว์ตัวเลขส่งออก เดือน ก.พ-พ.ย. ไทยส่งออกผลไม้ไทยไปจีน คิดเป็นมูลค่ากว่า 116,978.61 ล้านบาท

ชาวสวนเฮ ด่านรถไฟโม่ฮ่าน พร้อมนำเข้าผลไม้ไทยไปจีน

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยวันนี้ว่า ได้รับรายงานจากกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ว่า จุดตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้า ณ ด่านรถไฟโมฮ่าน ได้ดำเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้ผ่านการตรวจรับรองจากศุลกากรคุนหมิงเรียบร้อยแล้ว โดยสถานะปัจจุบัน อยู่ระหว่างการตรวจรับของศุลกากรแห่งชาติจีน ส่วนกลาง (GACC)ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและการฏิรูปมณฑลยูนนาน ได้กำหนดจัดพิธีเปิดจุดตรวจสอบกักกันผลไม้นำเข้า ด่านรถไฟโม่ห่าน ในวันที่ 3 ธันวาคมนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ของการเปิดให้บริการรถไฟจีน-ลาว

 

ชาวสวนเฮ ด่านรถไฟโม่ฮ่าน พร้อมนำเข้าผลไม้ไทยไปจีน

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เจรจาร่วมกับ GACC ในการผลักดันการเพิ่มจุดนำเข้าส่งออกผลไม้ระหว่างไทย-จีนลงในพิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบสำหรับการส่งออกและนำเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและจีน ซึ่งการที่ด่านรถไฟโม่ห่านพร้อมที่จะนำเข้าผลไม้ไทย ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวที่สำคัญของไทย เนื่องจากการเพิ่มช่องทางการขนส่งระบบรางผ่านด่านรถไฟโม่ห่านมณฑลยูนนาน จะเป็นโอกาสของผู้ส่งออกผลไม้ไทย ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และระยะเวลาในการขนส่ง เพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าของไทยไปยังจีน

 

นอกจากนี้ นายระพีภัทร์ กล่าวว่า ได้ยืนยันความพร้อมของด่านตรวจพืชหนองคายในการสนับสนุนการส่งผลไม้ไทยผ่านด่านรถไฟโม่ห่านพร้อมทั้งกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลผลไม้ปี 2566 เพื่อตรวจคุณภาพ และรับรองสุขอนามัยพืช ตามเงื่อนไขข้อตกลงพิธีสารไทย-จีน

 

รวมทั้งยกระดับการแข่งขันในเรื่องคุณภาพ มาตรฐานซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของผลไม้ไทย เป็นผลไม้ที่ดีที่สุดในโลก (Thai Fruits, Premium Fruits)และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของไทยเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเชื้อโควิดปนเปื้อนในผลไม้ไทยส่งออกต้องทำการฆ่าเชื้ออย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้าเกษตรไทยมีมาตรการคุมเข้มการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิดตั้งแต่ต้นทาง

 

ชาวสวนเฮ ด่านรถไฟโม่ฮ่าน พร้อมนำเข้าผลไม้ไทยไปจีน

 

ทั้งนี้ สถิติการส่งออกผลไม้ไทยที่ได้รับใบรับรองสุขอนามัยพืชไปจีน จากกรมวิชาการเกษตรพบว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-พฤศจิกายน2565 ไทยส่งออกผลไม้ไทยไปจีน 87,730 ชิปเม้นท์ 1,628,943.70ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 116,978.61ล้านบาท

 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวในตอนท้ายว่า ปลายเดือน พฤศจิกายน นี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมตนเอง จะลงพื้นที่จังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี เน้นย้ำ คุณภาพมาตรฐานผลไม้ในการส่งออกไปยังประเทศจีน  แจ้งผู้ประกอบการทราบถึงความพร้อมในการเปิดด่านโมฮ่าน

 

 

ชาวสวนเฮ ด่านรถไฟโม่ฮ่าน พร้อมนำเข้าผลไม้ไทยไปจีน

 

นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรจะมีการจัดสัมมนาผู้ประกอบการและตัวแทนผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนประมาณกลางเดือนธันวาคมเพื่อผลักดันนโยบายทุเรียนไทยทุเรียนคุณภาพ (Premium Thai Durian) ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าใจในกระบวนการตรวจคุณภาพมาตรฐานรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกทุเรียนทั้งระบบเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งทำความเข้าใจเงื่อนไขกฎระเบียบแนวทางการปฏิบัติใหม่ๆ ข้อมูลการตลาดหรือสถานการณ์ของตลาดผลไม้ในต่างประเทศ