svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

Agro FEX 2022 งานยักษ์ส่งท้ายปีโคราชสะพัด600ล้าน 

15 พฤศจิกายน 2565

สภาอุตสาหกรรมโคราช ประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน  จัด Agro FEX 2022 งานยักษ์ส่งท้ายปีหวังกระตุ้นเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด-19 คาดเม็ดเงินสะพัดกว่า 600 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา  จะจัด“Agro FEX 2022” งานแสดงอาหารแปรรูปและเทนโนโลยีเกษตร  ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565 ที่ Korat Hall  ชั้น 4  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช  โดยบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงาน  ในการจัดกิจกรรม แสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU คาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปีในพื้นที่

 

นางธิดารัตน์ รอดอนันต์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า “Agro FEX 2022” หรืองานเทคโนโลยีเกษตร และอาหารแปรรูป ทั้งสองงานถือได้ว่า เป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่  รวบรวมเครื่องจักรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตลอดจนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ๆ แสดงเทคโนโลยีเกษตรและอาหารแปรรูป มาไว้ที่เดียวกัน 

Agro FEX 2022 งานยักษ์ส่งท้ายปีโคราชสะพัด600ล้าน 

การจัดงานนี้จึงตอบโจทย์ในเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการ  สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ ได้แลกเปลี่ยนซื้อ-ขาย ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายจังหวัดนครราชสีมาและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้อีกทางหนึ่ง 

 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงคำมั่นสัญญาของนายกฯ ในการประชุม COP 26  ที่ประกาศเป้าหมาย จะให้ไทยเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และ ปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 

 

เป็นที่มาของการใช้ แนวทาง BCG model ในการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของไทย ให้สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ผ่านกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การหมุนเวียนใช้วัตถุดิบและปัจจัยการผลิต ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างมูลค่าเพิ่ม  การใช้พลังงานหมุนเวียน และการจัดการธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม ในระยะยาว 

 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวอีกว่า  งาน“Agro FEX 2022” ที่จัดขึ้นในวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2565 นี้ เป็นความร่วมมือของ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงาน ในกิจกรรม แสดงนิทรรศการ การบรรยายให้ความรู้ การจับคู่ธุรกิจ การเซ็น MOU ซึ่งมีความร่วมมือจากหลายฝ่าย  โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเป็นประธานเปิดงาน 

 

ภายในงานมีกิจกรรมสำคัญคือ การจัด business matching ผ่านสำนักงาน ฑูตพาณิชย์ในต่างประเทศ  การแสดงผลงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) BOI จัดบูธให้ความรู้ เรื่องส่งเสริมการลงทุนตามนโยบาย BCG รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจ จัดนิทรรศการ จับคู่ธุรกิจ ประชุมสภาภาคอีสาน และดูงาน  การบรรยายให้ความรู้เรื่องการจัดการสวล. งานนิทรรศการ และ คลีนิกให้คำปรึกษา  การจัดแสดง และการสาธิตใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

ด้าน ดร.สุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(ทีเส็บ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า การสนับสนุนงานแสดงสินค้า  Agro FEX 2022 อยู่ภายใต้การสนับสนุนส่งเสริมงานแสดงสินค้าในประเทศ  ในโครงการที่ชื่อว่า Empower Thailand Exhibition (EMTEX) 

 

โดยโครงการนี้มุ่งยกระดับงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพระดับภูมิภาค โดยอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งจังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองเศรษฐกิจที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนงานแสดงสินค้า ที่มีความพร้อมในทุกมิติ

 

จากการทีเส็บได้ร่วมทำงานกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาอย่างใกล้ชิด ได้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ในอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีแนวโน้มเติบโต ให้สามารถแข่งขันได้ ทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ 

 

โดยงานแสดงสินค้า Agro FEX 2022 ถือเป็นการยกระดับงานปีที่ 2 ซึ่งที่ผ่านมาทีเส็บสนับสนุนงบประมาณ ให้เป็นงานแสดงสินค้าที่นำเสนอศักยภาพ ของกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหาร ที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ตอลดห่วงโซ่อุปทาน หรือ BCG เน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ก่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ Matching Program (การเจรจาจับคู่ทางการค้า) ตั้งเป้ามูลค่าการซื้อขาย Business Matching ในงาน ไม่น้อยกว่า 600 ล้านบาท

 

ทีเส็บพร้อมให้การสนับสนุนและผลักดันงานนี้ในระยะยาวอย่างเต็มที่ โดยใช้กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเป็นตัวนำ ทั้งในรูปแบบของงบประมาณ กิจกรรมดำเนินการ และเป็นที่ปรึกษาร่วมวางกลยุทธ์การขยายตลาด ขยายกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับกลุ่มผู้ซื้อเป้าหมาย (Target Buyer) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการให้มากที่สุด ก

 

การสนับสนุนงานในครั้งนี้ถือเป็นการผลักดันงานแสดงสินค้าเพื่อเติบโต ในรูปแบบที่เรียกว่า Trade Exhibition เพื่อให้งานเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ของจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน