svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พาณิชย์ เข้มตรวจเครื่องชั่งในตลาดสด 10เดือนยึด303เครื่อง

20 ตุลาคม 2565

พาณิชย์เข้ม จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเครื่องชั่งในตลาดสด  ป้องปรามการเอาเปรียบผู้บริโภค 10เดือนพบ พบเครื่องชั่งผิด 313 เครื่อง ยึด 303 เครื่อง และผูกบัตรห้ามใช้ 10 เครื่อง

นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขายสินค้าให้กับประชาชนผู้บริโภค เพื่อให้สามารถซื้อสินค้าและบริการได้ในราคาที่เป็นธรรมและปริมาณที่ถูกต้อง โดยการใช้เครื่องชั่งที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และมีมาตรฐาน โดยได้มีการจัดส่งทีมสายตรวจออกตรวจสอบเครื่องชั่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดสดซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายที่สำคัญของพี่น้องประชาชน

  พาณิชย์ เข้มตรวจเครื่องชั่งในตลาดสด 10เดือนยึด303เครื่อง

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้บริโภค ว่า เมื่อซื้อสินค้าแล้วจะได้สินค้าในปริมาณที่ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเครื่องชั่งในตลาดสดที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จะติดสติ๊กเกอร์เครื่องหมายรับรอง เพื่อแสดงว่าเครื่องชั่งมีความเที่ยงตรง ผ่านมาตรฐาน

พาณิชย์ เข้มตรวจเครื่องชั่งในตลาดสด 10เดือนยึด303เครื่อง

นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้ตลาดจัดเครื่องชั่งกลาง เพื่อให้ผู้บริโภคทดสอบน้ำหนักอีกครั้ง เป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าตลาดนั้นๆ ได้ดูแล เอาใจใส่ต่อผู้บริโภค โดยใช้กลไก อาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว.) เป็นผู้ช่วยในการประสานงาน กำกับ และป้องกันการนำเครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากตลาดสดเป็นอย่างดี มีผลให้การร้องเรียนเกี่ยวกับเครื่องชั่งในตลาดสดน้อยลงเป็นลำดับ

พาณิชย์ เข้มตรวจเครื่องชั่งในตลาดสด 10เดือนยึด303เครื่อง

โดยล่าสุดกรมฯได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องชั่งในตลาดบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อแนะนำและป้องปรามมิให้มีการนำเครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้ ช่วยคุ้มครองและรักษาสิทธิผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมด้านปริมาณและน้ำหนัก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้บริหารได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่เป็น อส.ชว. และจัดเครื่องชั่งกลางของตลาดไว้ให้ผู้ซื้อตรวจสอบเพื่อความมั่นใจด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่มกราคม 2565 ถึงปัจจุบัน ได้จัดส่งทีมตรวจสอบเครื่องชั่งในตลาดสดแล้ว จำนวน 831 แห่ง 117,458 เครื่อง พบเครื่องชั่งผิด 313 เครื่อง ยึด 303 เครื่อง และผูกบัตรห้ามใช้ 10 เครื่อง

“ กรมฯจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบเครื่องชั่งอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท จึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ประกอบการตรวจสอบและไม่นำเครื่องชั่งที่ผิดกฎหมายมาใช้ ทั้งนี้ หากพบเห็นการซื้อขายสินค้าที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ