ตรวจสอบสถานะโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2565 ธ.ก.ส. ง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

20 ต.ค. 2565 | 06:33 น.

3 ขั้นตอน ธ.ก.ส. ตรวจสอบสถานะโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2565 ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน สำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปี หรือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่าน แอปพลิเคชัน “มะลิซ้อน” หรือ คลิก https://rice.tgia.org/

เริ่มแล้ว สำหรับโครงการ "ประกันภัยข้าวนาปี 2565" ที่มติครม. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบโครงการ "ประกันภัยข้าวนาปี" ปีการผลิต 2565 วงเงิน 1,925.07 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือจัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐในการรองรับต้นทุนการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบโครงการส่วนในปีนี้จะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับปี 2564

 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย พัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกร ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี และประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ใช้ในการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นจากมือถือ ผ่านแอปฯ “มะลิซ้อน” ที่ช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการรายงานความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ช่วยเก็บข้อมูลเกษตรกร รูปภาพความเสียหายพร้อมตำแหน่งสถานที่ประสบภัยพิบัติได้ทันที และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยได้อย่างครอบคลุม ซึ่งสามารถดาวนโหลดได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบสถานะโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2565 ธ.ก.ส. ง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

 

ขั้นตอนดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน” เพื่อรายงานความเสียหายประกันภัยข้าวนาปี มีเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ คือ

 

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและลงทะเบียน ล็อกอินได้ผ่าน Facebook หรือ Line  หรือเบอร์มือถือ หลังจากนั้นเข้าสู่ระบบได้แล้วกรอกข้อมูล และสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

 

2.วาดแปลง โดยกดปุ่ม “เพิ่มแปลง” เพื่อกำหนดจุดตามขอบของแปลงเพาะปลูกของท่าน จนกว่าจะครอบคลุมพื้นที่แปลงทั้งหมด เมื่อเต็มแปลงแล้วให้กดเครื่องหมาย “ถูก” และกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนและกดปุ่มเพิ่มแปลง (แม้ว่ายังไม่เกิดภัยก็บันทึกข้อมูลแปลงเพาะปลูกไว้ได้เลย)

 

ตรวจสอบสถานะโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2565 ธ.ก.ส. ง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

 

3.บันทึกข้อมูลความเสียหาย

 

– เปิดแอปแล้วกดปุ่มสัญลักษณ์รูป “เอกสาร” บริเวณด้านล่าง

 

– กรอกข้อมูลผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วน

 

ตรวจสอบสถานะโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2565 ธ.ก.ส. ง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

 

– กดเพิ่มภาพถ่ายและถ่ายภาพพื้นที่แปลงที่เสียหาย (เห็นฟ้า, เห็นนา, เห็นดิน)

 

– เลือกประเภทภัยและระบุข้อมูลวันที่ให้ครบถ้วน

 

– กดเลือกแปลงที่เสียหายและส่งรายงานความเสียหาย

 

เมื่อบันทึกข้อมูลของท่านสำเร็จแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

 

ตรวจสอบสถานะโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2565 ธ.ก.ส. ง่ายเพียง 3 ขั้นตอน

 

หมายเหตุ: กรณีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จะต้องใช้ข้อมูล กษ.02 เพื่อการประกันภัยในการพิจารณาจ่ายสินไหมทดแทน และกรณีพื้นที่ไม่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ สมาคมประกันวินาศภัยจะใช้ข้อมูลที่ท่านบันทึกไว้ร่วมกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประเมินความเสียหายและใช้พิจารณาช่วยเหลือต่อไป

 

ตรวจสอบสถานะโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2565 ธ.ก.ส. ง่ายเพียง 3 ขั้นตอน