“รังสรรค์” รั้งตำแหน่งนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยสมัย 2

15 ตุลาคม 2565

“รังสรรค์ สบายเมือง”  ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย  เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ประเมินผลผลิต ข้าวนาปี 2565/66 สถานการณ์น้ำท่วม มีบ้าง แต่ไม่มาก น้ำจะลดแห้งแร็ว คาดผลผลิตข้าวจะดีขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มดอน

วันที่ 15 ตุลาคม 2565 สมาคมโรงสีข้าวไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ณ ศูนย์การประชุมและฝึกอบรมวิชาชีพ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ 

 

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีสมาชิกมาร่วมประชุม กว่า 100 คน ปรากฎว่าสมาชิกเสนอชื่อเพียงคนเดียวและพร้อมใจกันชูมือเลือก นายรังสรรค์ ให้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่ 2 ต่อในวาระอีก 2  ปี

 

“รังสรรค์” รั้งตำแหน่งนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยสมัย 2

 

นายรังสรรค์ สบายเมือง นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาที่ตนดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ 2 ปีที่ผ่านมา เราได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปมาก ด้วยระบบสมาคมทำงานได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีทำงานให้ทันสมัยขึ้นตามเทคโนโลยีที่มีขึ้นในปัจจุบัน สมาชิกมีความรู้จักกันแน่นแฟ้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ มีความรักใคร่ความสามัคคีดีมากขึ้น นับวันจะมากขึ้นทุกวัน

 

“รังสรรค์” รั้งตำแหน่งนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยสมัย 2

 

"ตอนนี้โรงสีก็ผ่านวิกฤติอะไรมาด้วยกัน ถึงวันนี้ก็ประคับประคองด้วยเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ซื้อยาก ขายไม่คล่องสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ นับจากวันนี้ไปก็ส่วนโรงสีเองปรับทิศทางร่วมไม้ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ส่งออก ก็มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นดียิ่งขึ้นไปเรื่อย จะทำให้การค้าเราคล่องไหลรื่นได้ดี"

 

“รังสรรค์” รั้งตำแหน่งนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยสมัย 2

 

นายรังสรรค์  กล่าวถึงสถานการณ์ข้าวนาปี วันนี้เห็นบางที่น้ำท่วมหนัก ส่วนที่เป็นที่ดอนข้าว ผลผลิตจะดีกว่าปีที่แล้ว แต่จะมีที่ลุ่มได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้าง เมื่อเทียบกับปริมาณที่โดนน้ำท่วมที่ประสบเหตุอุทุกภัยพอสมควร แต่คาดว่าน้ำจะแห้งลดลงอย่างรวดเร็ว ผลผลิตจะกระทบกระเทือนมากแต่ไม่มาก นี่เป็นภาพรวมทั่วไปที่มีรายงานการประชุมในวันนี้

 

“รังสรรค์” รั้งตำแหน่งนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยสมัย 2

 

“อยากจะฝากพี่น้องชาวโรงสีทุกคนที่ให้ความไว้วางใจในการให้มาเป็นตัวแทนในการทำงาน อีกสมัยหนึ่งจะใช้ความรู้ความสามารถที่ที่มีอยู่ทำเพื่อชาวโรงสีและเพื่อส่วนรวมเป็นหลัก”

 

 

 

เพจเฟซบุ๊ก สมาคมโรงสีข้าวไทย  Live สด ระเบียบข้อบังคับสมาคมในการรับบัตรเลือกตั้ง