12 ต.ค. ม็อบปาล์มนัดรวมพลชุมนุม ร้องบิ๊กตู่แก้ราคาตกต่ำ- แก้ปุ๋ยแพง

03 ตุลาคม 2565

ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุบโต๊ะ นัดชุมนุม 12 ต.ค. รวมพลเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ บนถนน หน้าร้านค้าผู้ใหญ่สันต์ คาดพันคน ร้อง "บิ๊กตู่" แก้ราคาตก ขายขาดทุนยับต่ำกว่าต้นทุน 5 บาท/กก. กระทุ้งประกันรายได้ใหม่ กิโล ละ 6 บาท ควบกฎหมายเข้มโรงงานรับซื้อ ใครไม่ทำให้ลงโทษ

12 ต.ค. ม็อบปาล์มนัดรวมพลชุมนุม ร้องบิ๊กตู่แก้ราคาตกต่ำ- แก้ปุ๋ยแพง

 

นายชัยวุฒิ จิตต์นุพงศ์ นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” วันนี้ราคาปาล์มทะลาย 18% ราคาอยู่ที่ 4.50-4.60 บาท/กก.  ขณะที่ต้นทุนเกษตรกรโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5 บาท/กก. ทางเกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่ไหวแล้ว จึงจะนัดชุมนุม เพื่อยื่นหนังสือแก้ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ แก้ปุ๋ยแพง ซึ่งวันนั้นคาดว่าจะมีจำนวนคนนับพันคน รถประมาณ 300 คัน เพื่อเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พล.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ลงมาแก้ปัญหา สาระสำคัญโดยสรุปก็คือ

 

12 ต.ค. ม็อบปาล์มนัดรวมพลชุมนุม ร้องบิ๊กตู่แก้ราคาตกต่ำ- แก้ปุ๋ยแพง

 

1.ให้มีมาตรการบังคับให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดชนิดและคุณภาพวัตถุดิบในการผลิตของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. 256218%  ไม่ได้บังคับจริง ซึ่งควรจะใช้มาตรการบังคับ ก็รู้สึกบ่ายเบี่ยงอยู่ตลอดเวลา จึงเรียกร้องให้ออกมาตรการบังคับ ให้มีบทลงโทษ ปัจจุบันชาวสวนโดนโรงงานกดราคารับซื้อ 15%

 

2.ควรจะหามาตรการเร่งด่วนเพื่อดันราคาปาล์มให้พ้นจากราคาทุนของเกษตรกร ที่ 5 บาท/กิโลกรัม

 

 

12 ต.ค. ม็อบปาล์มนัดรวมพลชุมนุม ร้องบิ๊กตู่แก้ราคาตกต่ำ- แก้ปุ๋ยแพง

 

3.เรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์ได้มีการตรวจสอบควบคุมไม่ให้มีการกักตุนในเรื่องการแก้ปุ๋ยแพง ปัจจุบันปล่อยปละละเลย แล้วก็มีการปล่อยให้ขึ้นราคาปุ๋ยตามราคาน้ำมัน ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะเข้ามาก่อน มาตุนอยู่ในโรงงาน เป็นการถูกเอาเปรียบทางการค้า ด้วยมาตรการพาณิชย์หย่อนยาน เนื่องจากปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุม ให้เป็นเข้มงวด ไม่ใช่ประชุมกับพ่อค้าปุ๋ย แล้วขอร้องให้ลดตามที่พาณิชย์ขอร้อง เห็นแล้ว รู้สึกว่า หน่อมแน้ม

 

4.ยกเลิกราคาประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม 4 บาท/กก. สวนทางกับปัจจัยการผลิต ทั้งค่าจ้างแรงงาน ค่าปุ๋ย สารเคมี ไปลิบลิ่ว ไม่สะท้อนความเป็นจริง แต่ถ้าจะประกันราคาให้ ประกันที่ 6 บาท/กก.