svasdssvasds

กรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565

29 ก.ย. 2565 เวลา 13:56 น.

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์วัฒน วรขัตติยะราชนารี  ทรงเป็นประธานเปิดงาน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565

กรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ เข้าร่วมงาน “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 " โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์วัฒน วรขัตติยะราชนารี  ทรงเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

กรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565

โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และผู้สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานอื่น จำนวน 6ราย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด