ทีเส็บ ดันโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ดึงตลาดไมซ์อินเซนทีฟ ศึกษาดูงาน

16 มิ.ย. 2567 | 05:43 น.

ทีเส็บ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพร ส่งเสริมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ดึงตลาดไมซ์อินเซนทีฟ หรือการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้รองรับการจัดกิจกรรม

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชุมพร ส่งเสริมโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในแนวทางทำการตลาดเมือง (Destination Marketing) ที่จะเสนอกิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดขายและศักยภาพของเมือง เช่น การจัดกิจกรรมภายในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ฯ ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและแหล่งเรียนรู้

สำหรับโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร ตั้งอยู่ในอำเภอปะทิว มีสภาพทางธรรมชาติทั้งชายหาด พืชพรรณ บนพื้นที่ 448 ไร่ มีความเหมาะสมในการรองรับกลุ่ม INCENTIVES หรือการจัดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากมีถนนโดยรอบในโครงการฯ และมีชายหาดที่เป็นส่วนตัว 

 

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพร

นายจิรุตถ์ กล่าวว่า โครงการนี้ได้รับพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพราะมีชายหาดสวยงาม และพันธุ์พืชหายากเป็นจำนวนมาก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันก็ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด กอปรกับการที่ปีนี้เป็นปีพระราชพิธีฉลองพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ทีเส็บจึงเข้ามาร่วมสานต่อพระราชดำรินี้เพื่อให้โครงการเป็นไปตามพระราชประสงค์

ก่อนหน้านี้ในปี 2551 ทีเส็บก็ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จังหวัดชุมพรมาแล้วในโครงการเปิดทองหลังพระ ท่องเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดำริ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยพื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์นี้ มีคุณค่าสูงสำหรับประเทศไทย 

ทั้งนี้เนื่องจากภายในพื้นที่มีพืชพันธุ์หายากจำนวนมากให้ได้เรียนรู้ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางจักรยาน รวมถึงเป็นแหล่งสมุนไพรรากปลาไหลเผือกมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ จึงเป็นที่สถานที่ที่มหัศจรรย์แก่ผู้มาพบเห็น อีกทั้งยังสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ได้

 

ทีเส็บ ดันโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ดึงตลาดไมซ์อินเซนทีฟ ศึกษาดูงาน

สำหรับโครงการพัฒนาส่วนพระองค์นี้ มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการเดินทางท่องเที่ยวยุคใหม่ ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ธรรมชาติ ความเป็นส่วนตัว และกิจกรรมพิเศษ โดยภายในโครงการนอกจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสกัดน้ำมันมะพร้าว การทำฟาร์มเลี้ยงอีเห็นและชะมดเพื่อผลิตกาแฟขี้ชะมด หนึ่งในแหล่งสมุนไพรรากปลาไหลเผือกมากที่สุดของประเทศ และแปลงปลูกดอกหน้าวัวพันธุ์ชมพูชุมพร แห่งเดียวในประเทศไทย

นายพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการผู้จัดการ บริษัท มงคลชัยพัฒนา จำกัด ผู้ดูแลโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จ.ชุมพร กล่าวว่า หน่วยงานไหนที่ต้องการใช้พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ จ.ชุมพร สามารถขออนุญาตเข้ามาใช้ได้ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้สามารถรองรับได้จำนวนมาก มีกิจกรรมมากมายให้ได้เรียนรู้ 

ด้านนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว กล่าวว่าการที่มีโครงการพัฒนาส่วนพระองค์อยู่ในพื้นที่ของ อ.ปะทิว จ.ชุมพร นับเป็นความภูมิใจของคนในพื้นที่ และพร้อมที่จะผลักดันให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ให้ชาวบ้านมีรายได้ จากสินค้าโอทอป ของดีประจำอำเภอ เช่น อาหารทะเลตากแห้ง สินค้าทางการเกษตร 

 

ทีเส็บ ดันโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ดึงตลาดไมซ์อินเซนทีฟ ศึกษาดูงาน