ต่างชาติเที่ยวไทยทะลุ 10.7 ล้านคนแล้ว รับสงกรานต์ 2567 5 ชาติเข้าไทยสูงสุด

16 เม.ย. 2567 | 06:23 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุดปี 2567 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยทะลุ 10.7 ล้านคนแล้ว สร้างรายได้ ประมาณ 484,485 ล้านบาท รับสงกรานต์ 2567 เปิด 5 ชาติเดินทางเข้าไทยสูงสุด เช็คที่นี่

วันนี้ (วันที่ 16 เมษายน 2567) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม - 14 เมษายน 2567 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทย ทั้งสิ้น 10,723,953 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 518,036 ล้านบาท 

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • จีน 2,031,552 คน
  • มาเลเซีย 1,391,057 คน 
  • รัสเซีย  695,624 คน
  • เกาหลีใต้ 619,186 คน
  • อินเดีย 546,935 คน

นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 14 เม.ย. 67 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาแตะระดับ 10 ล้านคน

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์การท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 8 – 14 เมษายน 2567 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก จากการมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ใน สงกรานต์ 2567 ที่มีการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรม และบันเทิงในหลายพื้นที่ อีกทั้งการเดินทางในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในประเทศมุสลิม ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวมุสลิมเพิ่มขึ้นกว่า 96,000 คน

 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่ขยับขึ้นมาเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 1 หรือเพิ่มขึ้น 78,297 คน จากสัปดาห์ก่อนหน้า
ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์นี้ ไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 735,802 คน เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 117,970 คน หรือ 19.09 %  คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 105,115 คน

สัปดาห์ที่ผ่าน 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ นักท่องเที่ยวมาเลเซีย 150,390 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 108.61% นักท่องเที่ยวจีน 148,653 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 17.45 % นักท่องเที่ยวอินเดีย 36,056 คน ปรับตัวลดลงเล็กน้อย นักท่องเที่ยวรัสเซีย 34,671 คน ปรับตัวลดลงเล็กน้อย และนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 30,427 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.81 %

สำหรับในสัปดาห์ถัดไป คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การสิ้นสุดเทศกาลถือศีลอด ที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียออกเดินทาง การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน หรือ วีซ่าฟรี ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบิน เพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง หรือวีซ่าฟรี ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน