รัฐบาลเผย 3 เดือน ต่างชาติมาไทยทะลุ 10 ล้านคน ดันไทยสูู่ Tourism Hub

13 เม.ย. 2567 | 03:41 น.

โฆษกรัฐบาลฯ เผย นักท่องเที่ยวต่างชาติมาไทยทะลุ 10 ล้านคน เพียง 3 เดือนเศษ สะท้อนผลสำเร็จนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาล เชื่อมั่นการผลักดันไทยสู่การเป็น Tourism Hub

วันนี้ 13 เมษายน 2567  นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสถานการณ์ท่องเที่ยวของไทยที่ยังคงได้รับความนิยมจากต่างชาติ หลังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยในปี 2567 (1 มกราคม 2567 – 9 เมษายน 2567) ทะลุ 10 ล้านคน อย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงความเชื่อมั่น และผลสำเร็จจากนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล พร้อมเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวไทยทุกมิติ ตามวิสัยทัศน์ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผลักดันศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ไทยเป็น Tourism Hub และจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก      


 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถิติของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งสำรวจตั้งแต่ 1 มกราคม - 9 เมษายน 2567 พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทย ทั้งสิ้น 10,168,745 คน ซึ่งคิดเป็นเพิ่มขึ้นกว่า 146.21% จากปีที่ผ่านมา โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 1,920,039 คน มาเลเซีย 1,274,528 คน รัสเซีย 670,233 คน เกาหลีใต้ 595,705 คน และอินเดีย 519,878 คน 

 

นายชัย วัชรงค์

ทั้งนี้ คาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยสำคัญอย่างเทศกาลสงกรานต์ และวันหยุดต่อเนื่องวันอีดิลฟิฏร์ในประเทศมุสลิม โดย ททท. ประเมินว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะขับเคลื่อนรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ตํ่ากว่า 1 แสนล้านบาท ทั้งจากคนไทยเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทย และวิทยุการบินแห่งประเทศไทย (บวท.) คาดการณ์ว่าระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน นี้ จะมีเที่ยวบินรวม 16,307 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,330 เที่ยวบินต่อวัน

“การเข้ามาไทยของนักท่องเที่ยวกว่า 10 ล้านคน สะท้อนถึงผลงานที่เป็นรูปธรรมที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของนายกรัฐมนตรีในการดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านมาตรการ Visa Free รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในสนามบินของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารจัดการตั้งแต่การจราจรเข้า - ออกสนามบิน ระบบตรวจคนเข้าเมืองขาเข้า - ขาออก ไปจนถึงการรับสัมภาระ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้ง นายกัฐมนตรีได้สั่งการขับเคลื่อนความร่วมมือบูรณาการทำงานกับทุกฝ่าย เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็น Tourism Hub และจุดหมายปลายทางที่สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก” นายชัย กล่าว