การบินไทย ร่วม Easy E-receipt ช้อปสินค้า รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

09 ม.ค. 2567 | 09:34 น.

การบินไทย เข้าร่วมโครงการ Easy E-receipt ซื้อสินค้าและบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -15 กุมภาพันธ์ 2567 รับสิทธิ์ลดหย่อนสูงสุด 50,000 บาท มีสินค้าและบริการอะไรบ้าง เช็คที่นี่

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ในโครงการ Easy E-Receipt ลดหย่อนภาษีประจำปี 2567 โดยลูกค้าสามารถขอใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice & E-Receipt) ของการซื้อสินค้าและบริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี ในปีภาษี 2567

การบินไทย ร่วม Easy E-receipt

สินค้าและผลิตภัณฑ์ของการบินไทยที่ร่วมโครงการ Easy E-Receipt ได้แก่

  • สินค้าและบริการจากครัวการบินไทย ได้แก่ ร้าน Puff and Pie บริการการจัดเลี้ยง และภัตตาคารการบินไทย
  • สินค้าจากร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก THAI Shop

ทั้งนี้ลูกค้าที่ต้องการรับ E-Tax Invoice หรือ E-Receipt จะต้องแจ้งชื่อ หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ และ E-Mail address เพื่อบันทึกลงในรายการ โดยบริษัทฯ จะส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ทาง E-mail address ที่ท่านแจ้งไว้ในภายหลัง

Easy E-Receipt เป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ประกอบการและร้านค้าที่เข้าร่วม ออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนที่ซื้อสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท สามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งการบินไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และมั่นคง