ททท.ผนึกหอการค้ายกระดับ 10 เมืองรองสู่เมืองหลัก ดึงการค้า ลงทุน ท่องเที่ยว

08 ธันวาคม 2566

ททท.ผนึกหอการค้านำร่องยกระดับ 10 เมืองรอง สู่เมืองหลักให้อินเซ็นทีฟหนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ ทั้งขานรับนโยบายรัฐบาล ปี 2567 กระจายการท่องเที่ยวเมืองรอง ชู 365 วัน มหัศจรรย์ เที่ยวเมืองรอง ผนึกบิ๊กธุรกิจกระตุ้นท่องเที่ยว ทุกมิติ

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่าตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อยากให้โปรโมตการท่องเที่ยวเมืองรองมากขึ้น เพื่อกระจายรายได้ไม่ให้กระจุกตัวเฉพาะในเมืองหลัก สอดรับกับทางหอการค้าไทยที่ได้ร่วมมือกับททท.เตรียมจะยกระดับ “10 เมืองรอง” ยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้น ผ่านการให้อินเซ็นทีฟต่างๆ ซึ่งทางททท.และหอการค้าจะนำร่องคัดเลือกมา 10 จังหวัดเพื่อผลักดันในเรื่องนี้ โดยมีกำหนดเปิดตัวโครงการดังกล่าวในเดือน ม.ค. 2567 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงในรายละเอียดทั้งหมด

สำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในปี 2567 จะต่อยอดจากแคมเปญหลักของตลาดในประเทศ “365 วัน มหัศจรรย์เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน” สู่แคมเปญใหม่ “365 วัน มหัศจรรย์เที่ยวเมืองรอง” ภายใต้แคมเปญสื่อสารตลาดในประเทศ “สุขทันที ที่เที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยว

กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง

รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “เปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม” มุ่งเน้นการบอกต่อประสบการณ์ทรงคุณค่า และสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองรอง ในเรื่องของงานเทศกาลประเพณีและอาหารถิ่น

ททท.ผนึกหอการค้ายกระดับ 10 เมืองรองสู่เมืองหลัก ดึงการค้า ลงทุน ท่องเที่ยว

โดยททท.ได้ทบทวนอัตลักษณ์ร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พบว่าอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่คือ

 • ภาคเหนือ เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ
 • ภาคกลาง เทรนดี้ C2 ภาคกลาง
 • ภาคอีสาน หลงรักแผ่นดินถิ่นอีสาน
 • ภาคใต้ หรอยแรงแหล่งใต้
 • ภาคตะวันออก สบ๊ายสบาย ภาคตะวันออก

โดยเป็นอัตลักษณ์ที่มีการคำนึงถึงความพร้อมของปัจจัยขับเคลื่อนต่างๆ อาทิ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พักและการเข้าถึง การส่งมอบประสบการณ์ ร้านอาหาร และกิจกรรมด้านซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)

ททท.ผนึกหอการค้ายกระดับ 10 เมืองรองสู่เมืองหลัก ดึงการค้า ลงทุน ท่องเที่ยว

อีกทั้งททท.ยังให้ความสำคัญกับ ทำงาน บูรณาการเชิง supply กับ ภาครัฐ ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพย์ฯ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน ฯลฯ

ทั้งนี้ยังรวมถึงการ กระตุ้น Demand กับภาคเอกชนทุกส่วน ทั้ง สมาคมท่องเที่ยว หอการค้า สายการบิน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม ร้านอาหาร วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ สร้างความสุขพร้อมดูแลธรรมชาติ นำไปสู่ช่วงเวลาที่แสนพิเศษตลอดทั้งปีในเมืองไทย

โดยเน้น “สร้างประสบการณ์ทรงคุณค่า” พร้อมมุ่งนำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยตามแนวคิด Soft Power สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของเมืองรองแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ(Meaning Full Travel + Story Telling)  จากการสร้างการรับรู้สู่การเดินทางจริงผ่านประสบการณ์ ภาพจำ ความรู้สึก และรสชาติอาหารท้องถิ่นที่คุ้นเคยเชื่อมโยงกับเรื่องราวบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม อัตลักษณ์พื้นที่ในเมืองรอง

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2566 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ก.ย. พบว่าเมืองรอง 55 จังหวัด มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยว 73.32 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 34.47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 ก่อนการระบาดของโควิด-19 ก่อให้เกิดรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยว 169,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.86% เทียบกับปี 2562

การเดินทางเที่ยวเมืองรองของนักท่องเที่ยวชาวไทย

โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 2,313 บาทต่อคนต่อทริป เพิ่มขึ้น 3% และคาดว่าตลอดปี 2566 ประเทศไทยจะมีรายได้การท่องเที่ยวในเมืองรองเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 40% เมื่อเทียบกับทั้งปี 2562 ส่วนปี 2567 ประเมินว่ารายได้การท่องเที่ยวเมืองรองจะเติบโต 10-15% จากปี 2566

ทั้งททท.ยังได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองปี 2567-2568 จะมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในระดับท้องถิ่น/จังหวัด และระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนอัตลักษณ์ (กำหนดจุดขาย) เพื่อนำไปสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และการพัฒนาพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัดเพื่อให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ โดยจะดำเนินการตามชั้นตอนต่างๆ ได้แก่

 • การรวบความคิดเห็นการส่งเสริมการขายเมืองรอง
 • การกำหนด/ทบทวนจุดขาย
 • การบูรณาการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง
 • การจัดทำ/ทบทวนแผนบูรณาการส่งเสริมการขายเมืองรอง
 • การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง (Action Plan)
 • การรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล

55 จังหวัดเมืองรอง

ขณะเดียวกันในปีหน้าททท.ได้ร่วมมือกับพันธมิตรที่มีฐานลูกค้าหรือฐานสมาชิกขนาดใหญ่ ร่วมประชาสัมพันธ์ จัดแคมเปญ กิจกรรมท่องเที่ยวเมืองรอง การจัดอีเว้นท์มาร์เก็ตติ้ง รวมเทศกาล ประเพณีต่างๆที่สะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น อาทิ

 • กรุงศรีออโต้ชวนคนไทยขับรถเที่ยว ในโครงการ Amazing ทุกเส้นทาง เที่ยวเมืองไทยกับกรุงศรีออโต้ ผ่านแอพพลิเคชั่น Go Travel by Krungsri Auto ที่มีฐานสมาชิก จำนวนกว่า 3 ล้านคนโดยร่วมกับ ททท.ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวทั่วประเทศรวมทั้งเมืองรอง และกิจกรรมงานประเพณีในจังหวัดต่างๆ และจัดแคมเปญร่วมกันเพื่อกระตุ้นการเดินทางของสมาชิก
 • ไปรษณีย์ไทย ประชาสัมพันธ์และกระตุ้นการเดินทางแก่สมาชิกในเครือข่าย social media ของไปรษณีย์ไทย ทุกช่องทาง(Line Official, Facebook, Instagram, X) ที่มีฐานสมาชิกจำนวนรวม 3.8 ล้านคนในโครงการช็อปสะดวก เที่ยวสบายกับพี่ไปรฯ เพิ่มโอกาสในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรอง/ โครงการเปิดร้านลับกับพี่ไปร ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร ร้านค้า ในแหล่งท่องเที่ยว/ โครงการ Postcard Online และ iStamp ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย
 • Lazada กระตุ้นการจองการเดินทางท่องเที่ยวกับLazada ผ่านการประชาสัมพันธ์ content ในเส้นทาง 3 วัน 2 คืน จำนวน 70 เส้นทาง เชื่อมโยงกับการจองสถานที่พักในเมืองรองให้เกิดการเดินทางอย่างเป็นรูปธรรม
 • อพท.  ททท.ร่วมกับ อพท.ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 9 แห่ง 12 จังหวัดและส่งเสริมท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พร้อมขายตามเกณฑ์มาตรฐาน CBT Thailand 64 แห่ง ผ่านช่องทางต่างๆของ ททท. อพท. และเครือข่ายพันธมิตร
 •  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกันสร้างสรรค์ Happy Model 90 เส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุขมุ่งเน้นการสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางผ่านการใช้งานแอพพลิเคชั่น TAGTHAI (ทักทาย) ซึ่งเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวตามแนวคิด Happy Model
 • ใช้พ้อยท์ใน Application Big C Plus รับส่วนลดในการจองโรงแรม/ที่พักเมืองรองผ่าน Application Plus ร่วมทั้งรับส่วนลดในการรับประทานอาหารถิ่นในร้านอาหารในพื้นที่เมืองรอง ในช่วงเดือนธันวาคม 2566-พฤษภาคม 2567
 • สายการบินแอร์เอเชียส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองภายใต้แคมเปญ “เปิดประสบการณ์ใหม่ เมืองรอง ต้อง Craft” โดยมอบส่วนลดค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน รวมทั้งนำเสนอ Content กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวใน 3 แนวคิดหลัก ได้แก่ Fashion เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวกับชุดแฟชั่นผ้าพื้นถิ่นFoods & Festive เปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวกับอาหารและเทศกาล และ Faith เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวกับความศรัทธา โดยจะดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองในช่วง Green Season (พ.ค.-ส.ค.67)
 •  ณ สัทธา อุทยานไทยททท. ให้การสนับสนุนจัดงาน Nasatta Light Festival 2024 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเท่องเที่ยวและการพักค้างคืน โดยงานแสดงไฟจัดขึ้นในระหว่างวันที่25 พฤศจิกายน 2566-28 เมษายน 2567
 •  สำนักงาน ททท. สำนักงานสาขาในประเทศ ทั้ง 30 แห่ง ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยร่วมกับพันธมิตรในพื้นที่จัดกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรม Event Marketing การนำเสนอขายรายการนำเที่ยว ฯลฯ

ททท.ผนึกหอการค้ายกระดับ 10 เมืองรองสู่เมืองหลัก ดึงการค้า ลงทุน ท่องเที่ยว

นางสาวฐาปนีย์ ยังกล่าวต่อว่าที่ผ่านมา ททท. ได้ดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง 55 จังหวัด ซึ่งตามนิยามคือจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวไม่เกิน 4 ล้านคนต่อปี ภายใต้แนวคิดต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2558 อาทิ ในปี 2558 ด้วยแนวคิด “12 เมืองต้องห้ามพลาด” จากนั้นในปี 2559-2561 ใช้แนวคิด “12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus”

ส่วนในปี 2562-2563 แนวคิด “เมืองรอง ต้องลอง” ขณะที่ปี 2564-2565 แนวคิด “เมืองรองต้องไป” และล่าสุดในปี 2566-2567 แนวคิด “เปิดประสบการณ์ใหม่ เที่ยวเมืองรองมิรู้ลืม” โดยหลังจาก ททท.ได้ดำเนินกลยุทธ์ส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง ทำให้ปัจจุบันบางจังหวัดมีนักท่องเที่ยวเกิน 4 ล้านคนแล้ว