เปิด 5 ชาติเข้าไทยสูงสุด ดันนักท่องเที่ยวต่างชาติทะลุ 24 ล้านคนแล้ว

28 พ.ย. 2566 | 05:26 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบขณะนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยทะลุ 24 ล้านคนแล้ว สร้างรายได้แตะ 1 ล้านล้านบาท เปิด 5 ชาติไหนเดินทางเข้าไทยสูงสุด เช็คที่นี่

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม- 26 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทย ทั้งสิ้น 24,487,178  คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว 1,039,530 ล้านบาท ยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • อันดับ 1 มาเลเซีย 3,988,343 คน 
  • อันดับ 2 จีน 3,053,186 คน
  • อันดับ 3 เกาหลีใต้ 1,447,187 คน 
  • อันดับ 4 อินเดีย 1,431,487 คน
  • อันดับ 5 รัสเซีย 1,253,836 คน

นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยสูงสุด 5 อันดับแรก

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้อัพเดทสถานการณ์ท่องเที่ยวในช่วงสัปดาห์ล่าสุด ( วันที่ 20 - 26 พ.ย. 66) พบว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเบื้องต้นมีจำนวนทั้งสิ้น 632,936 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 3 % เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้า 20,032 คน คิดเป็น 3.27 %  คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 90,420 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 66 )

สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ การมีวันหยุดต่อเนื่อง (Labour Thanksgiving Day) ในญี่ปุ่น และการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวจีน เกาหลีใต้ และภูมิภาคยุโรป ส่งผลให้ในภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่าน นักท่องเที่ยวจีน 78,031 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.34 %  นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ 36,832 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.08 % นักท่องเที่ยวรัสเซีย 42,225 คน ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.97 %  ในขณะที่นักท่องเที่ยวมาเลเซีย 79,998 คน ปรับตัวลดลง 4.65 % นักท่องเที่ยวอินเดีย 38,309 คน ปรับตัวลดลง 0.41 %

อย่างไรก็ตามในสัปดาห์นี้มีประเด็นที่น่าติดตามดังนี้ สายการบินจีนมีการยกเลิก slot การบิน (สล็อตบิน) เนื่องจากการขอ slot ต้องคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าประมาณ 6 เดือน แต่เนื่องจากจำนวนผู้โดยสารไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สายการบินจึงจำเป็นต้องคืน slot การบิน ให้สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จองบัตรโดยสารไว้ ซึ่งนักท่องเที่ยว มีจำนวนลดลงโดยเฉพาะกลุ่ม Incentive จากนโยบายรัฐบาลจีนที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ

จำนวนนักท่องเที่ยวจีนหลังวีซ่าฟรี

อีกทั้งจีนมีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับ 6 ประเทศ เป็นเวลา 15 วัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ได้แก่ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ สเปน และมาเลเซีย ซึ่งการให้วีซ่านี้น่าจะเป็นเรื่องการค้ามากกว่าการท่องเที่ยว เนื่องจากประเทศที่ได้ในยุโรป คือ อิตาลี สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์ คือ TOP 5 ด้านการค้าและความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์

ส่วนมาเลเซีย คือ ประเทศที่จีนมีการส่งออกเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการให้ฟรีวีซ่า ( Free Visa)  หรือ Visa Exemption เรื่องท่องเที่ยว คาดว่าเป็นเรื่องรอง ส่วนเรื่องหลักจะเป็นด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งสองประเด็นคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อด้านการท่องเที่ยวของไทยสำหรับประเทศไทย