วิทยุการบิน พัฒนาระบบจราจรทางอากาศ รองรับเปิดรันเวย์ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ

08 ส.ค. 2566 | 09:43 น.

วิทยุการบินฯ เดินหน้าพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจราจรทางอากาศ รองรับการเปิดรันเวย์ 3 สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมขับเคลื่อนโครงการสำคัญพัฒนาระบบการบริหารจราจรทางอากาศ รับเที่ยวบินเติบโต

ดร.ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  (กอญ. บวท.) เปิดเผยว่า “ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา วิทยุการบินฯ ให้บริการจราจรทางอากาศ รวม 63,945 เที่ยวบิน เฉลี่ย 2,063 เที่ยวบิน ต่อวัน โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 จนถึงกันยายน 2566 นี้ จะมีเที่ยวบินรวม 722,660 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 ร้อยละ 60 ในขณะที่ปี 2567 ปริมาณเที่ยวบินจะกลับมาใกล้เคียงกับปี 2562 และจะเพิ่มขึ้นในปี 2568

ดร.ณพศิษฏ์  จักรพิทักษ์

วิทยุการบินฯ ได้เตรียมความพร้อม ด้านวิธีปฏิบัติ (Standard Operating Procedures) และได้ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่ง (High Intensity Runway Operations: HIROs) รวมถึงแนวทางบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management: ATFM) ผ่านระบบบริหารจัดการเที่ยวบินขาเข้า (Arrival Management: AMAN) และการบริหารจัดการเที่ยวบินขาออกด้วยระบบ Intelligent Departure Enhancement Program (iDEP) เพื่อรองรับเที่ยวบิน

 

วิทยุการบินฯ ได้จัดทำแผนลงทุนโครงการสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจราจรทางอากาศ ได้แก่

  • โครงการจัดหาและติดตั้งเครื่องช่วย  การเดินอากาศ Instrument Landing System/Distance Measure Equipment (ILS/DME) เพื่อรองรับการเปิดให้บริการทางวิ่งเส้นที่ 3 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รันเวย์ 3) สนามบินสุวรรณภูมิ
  • โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามอากาศยานภาคพื้นดินแบบ Multilateration (MLAT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการจราจรภาคพื้นและเพิ่มความสามารถในการรองรับเที่ยวบินของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
  • โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบบริหารจราจรทางอากาศ เพื่อรองรับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) และทางวิ่งเส้นที่ 3 ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  • โครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจราจรทางอากาศ และระบบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับหอควบคุมการจราจรทางอากาศแห่งใหม่ ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

นอกจากนี้วิทยุการบินฯ ได้ดำเนินการออกแบบเส้นทางบินและห้วงอากาศใหม่ หรือที่เรียกว่า โครงการ Metroplex ซึ่งจะจัดทำเส้นทางบินเพื่อเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง อู่ตะเภา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับ (Capacity) ของทั้ง 3 สนามบิน โดยจะคำนวณเส้นทางบินที่เหมาะสม ลดจุดตัดทางการบิน เพื่อให้ทำการบินได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้การพัฒนาระบบอุปกรณ์และเทคโนโลยี รวมถึงการออกแบบเส้นทางบินและห้วงอากาศใหม่ จะทำให้สามารถรองรับการเติบโตได้เป็นอย่างดี สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้การพัฒนาทางวิ่ง หรือ รันเวย์ เส้นที่ 3 ของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. ล่าสุดพบว่ามีการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 73 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนก.ย. 66 และมีแผนจะเปิดใช้งานในเดือน ก.ค. 67 ซึ่งจะทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง เป็น 94 เที่ยวบินต่อชั่วโมง