ททท.เปิด 10 จังหวัดยอดฮิตคนไทยเดินทางท่องเที่ยวสูงสุด ช่วงหยุดยาว 6 วันนี้

28 ก.ค. 2566 | 02:00 น.

ททท.เปิด 10 จังหวัดยอดฮิตที่คนไทยเดินทางท่องเที่ยวสูงสุด ช่วงหยุดยาว 6 วันนี้ ชี้ครม.มีมติให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการ หนุนคนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศ 4.96 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 16,600 ล้านบาท

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่า หลังจาก ครม. มีมติให้วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนและส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องติดต่อกัน รวมเป็น 6 วัน ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2566

ยุทธศักดิ์ สุภสร

โดยเป็นวันหยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต่อเนื่อง วันอาสาฬหบูชา ถึงวันเข้าพรรษา โดยคาดว่าบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดดังกล่าวจะมีความคึกคักมากขึ้น

ททท.ได้คาดการณ์การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยช่วงวันหยุดยาว 6 วัน ะหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2566 จะมีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 4.96 ล้านคน-ครั้ง มีการใช้จ่ายสร้างรายได้ หมุนเวียนมากกว่า 16,600 ล้านบาท

รวมถึงมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 63 % โดยภาคตะวันออกมีอัตราการเข้าพักแรมเฉลี่ยสูงสุดร้อยละ 68 ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเดินทางเข้าพื้นที่มากที่สุด สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการประเมินของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มองว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวของภาคกลางดีกว่าภาคอื่นๆ ในช่วงวันหยุดนี้

ส่วนภาคใต้อยู่ในช่วง Low  Season เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนไม่เหมาะกับการทำกิจกรรมทางทะเล อุทยานแห่งชาติทางทะเลฝั่งอันดามันปิด การเข้าชมเพื่อพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนเดินทางเข้าพื้นที่น้อยที่สุดในช่วงวันหยุดนี้

คาดการณ์การเดินทางท่องเที่ยว ช่วงหยุดยาวนี้

สำหรับแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในช่วงวันหยุด 6 วันนี้ พบว่า 10 อันดับแรกเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เมืองหลักของทุกภูมิภาค สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยยังคงเลือกเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดหลักมากกว่าเมืองรอง โดยคาดว่าส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยที่เกื้อหนุนในด้านความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าพื้นที่ ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวประเภท Man Made

นอกจากนี้ปัจจัยความพร้อมด้าน facilities ของโรงแรมที่พักและมีเป็นจำนวนมาก สามารถรองรับความหลากหลายของกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้สูงอายุ มากกว่าพื้นที่เมืองรอง และเมื่อพิจารณาจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางเข้าพื้นที่มากที่สุด

หากไม่นับรวมกรุงเทพมหานคร พบว่า ยังคงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวระยะใกล้ใช้เวลาใน การเดินทางไม่นาน สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับพักหรือพักค้าง ซึ่งได้แก่ กาญจนบุรีนครราชสีมา ระยอง และชลบุรีอีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้จ่ายไม่สูงมากนักสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงทำให้จังหวัดดังกล่าวยังคงถูกเลือกเป็นอันดับต้นๆ ในการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดนี้

10 อันดับจังหวัดยอดนิยมที่คนไทยเดินทางท่องเที่ยวสูงสุด ช่วงหยุดยาว 6 วันนี้ ได้แก่

  • อันดับ 1 กรุงเทพมหานคร ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 857,100 คน-ครั้ง  นักท่องเที่ยว 369,910 คน-ครั้ง นักทัศนาจร 487,190 คนครั้ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 62 % คน-ครั้ง
  • อันดับ 2 กาญจนบุรี ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 362,660 คน-ครั้ง นักท่องเที่ยว 110,830 คน-ครั้ง นักทัศนาจร 251,830 คน-ครั้ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 69%
  • อันดับ 3 นครราชสีมา ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย  211,970 คน-ครั้ง นักท่องเที่ยว 120,550 คน-ครั้ง นักทัศนาจร  91,420 คน-ครั้ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 73%
  • อันดับ 4  ระยอง ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 196,960 คน-ครั้ง นักท่องเที่ยว131,000 คน-ครั้ง นักทัศนาจร 65,960 คน-ครั้ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 80%
  • อันดับ 5  ชลบุรี ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 192,000 คน-ครั้ง นักท่องเที่ยว 141,980 คน-ครั้ง นักทัศนาจร 50,020 คน-ครั้ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 71%
  • อันดับ 6 ภูเก็ต ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 161,380 คน-ครั้ง นักท่องเที่ยว 142,610 คน-ครั้ง นักทัศนาจร 18,770 คน-ครั้ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 66%
  • อันดับ 7 เชียงใหม่ ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 141,010 คน-ครั้ง นักท่องเที่ยว 126,080 คน-ครั้ง นักทัศนาจร 14,930 คน-ครั้ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 68 %
  • อันดับ 8 ประจวบคีรีขันธ์ ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 110,170 คน-ครั้ง นักท่องเที่ยว 60,580 คน-ครั้ง นักทัศนาจร 49,590 คน-ครั้ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 72%
  • อันดับ 9 สระบุรี ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 108,460 คน-ครั้ง นักท่องเที่ยว 28,080 คน-ครั้ง นักทัศนาจร 80,380 คน-ครั้ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 58 %
  • อันดับ 10 ขอนแก่น ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 105,430 คน-ครั้ง นักท่องเที่ยว 80,630 คน-ครั้ง นักทัศนาจร 24,800 คน-ครั้ง อัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60%

10 จังหวัดคนไทยเดินทางท่องเที่ยวสูงสุด ช่วงหยุดยาว 6 วันนี้