svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ไทยได้รับผลกระทบอย่างไร เมื่อสายการบินอินเดียขาดสภาพคล่อง

20 กรกฎาคม 2566

ถึงแม้อุตสาหกรรมการบินของอินเดียจะมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังยุคโควิด โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากอุปสงค์ภายในประเทศที่มีการเดินทางมากขึ้น แต่บางสายการบินก็ยังอยู่ในภาวะ "ขาดสภาพคล่อง" ที่อาจส่งผลกระทบถึงไทยทั้งในแง่ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว

 

ในช่วงที่ผ่านมา อุตสาหกรรมการบินพลเรือนของอินเดีย ได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในรูปตัว V และยังสามารถเติบโตได้อีกมากจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะจาก แรงอุปสงค์ภายในประเทศ ที่มีการเดินทางมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมี "ความท้าทายและอุปสรรค" บางประการ อันได้แก่

 1. การขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพ
 2. ความจำเป็นต้องขยายเครือข่ายความเชื่อมโยงของโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้ทั่วถึง
 3. ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น
 4. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสนับสนุนและการซ่อมบำรุงที่ยังไม่พร้อม

ทั้งนี้ บางปัญหาได้ลุกลามและส่งผลให้เกิด "การขาดสภาพคล่อง” ในการดำเนินกิจการของหลาย สายการบินของอินเดีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • สายการบิน Go Air เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 จำเป็นต้องขอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายโดยสมัครใจ (Voluntary Insolvency) ซึ่งทำให้ต้องเลิกทำการบินชั่วคราว ส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากและเกิดความวุ่นวายขึ้นในหลายท่าอากาศยานทั่วอินเดีย ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้สายการบินต้องเข้าสู่สภาวะล้มละลายคือ ไม่สามารถหาอะไหล่เครื่องยนต์ไอพ่นยี่ห้อ Pratt & Whitney (P&W) ได้ (ฝูงบินของ Go Air ใช้เครื่องยนต์ดังกล่าว) จึงส่งผลให้ไม่มีอะไหล่ในการซ่อมบำรุง

สายการบิน Spice Jet ประสบปัญหาด้านความปลอดภัยของเที่ยวบินต่างๆ มาตั้งแต่ปี 2565

 • สายการบิน Spice Jet ประสบปัญหาด้านความปลอดภัยของเที่ยวบินต่าง ๆ มาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 อาทิ อุบัติเหตุจากอุปกรณ์บางอย่างบนเครื่องบินเกิดการขัดข้อง เช่น กรณีเที่ยวบินจากเมือง Mumbai ไปยังเมือง Dargapur ระบบควบคุมการขับเคลื่อนอัตโนมัติ (autopilot) เกิดขัดข้อง ส่งผลให้เครื่องบินเสียการทรงตัวและมีผู้บาดเจ็บ 12 ราย ทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นเป็นวงกว้าง ทั้งนี้ กรมการบินพลเรือนอินเดียได้สั่งให้สายการบินสามารถทำการบินได้แค่ครึ่งหนึ่งของฝูงบินทั้งหมด ซึ่งเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้สายการบินเกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินนับแต่นั้นเป็นต้นมา ตลอดจนในช่วงเดือนมีนาคม2566 สายการบิน Spice Jet ได้ถูกบริษัท Aircastle ซึ่งเป็นบริษัทให้เช่าเครื่องบิน ฟ้องล้มละลายหลังจากสายการบิน Spice Jet ไม่สามารถจ่ายหนี้เป็นจำนวนกว่า 490 ล้านรูปีอินเดีย
 • การควบรวมระหว่าง Air India และ Air Vistara โดยกระบวนการควบรวม และการดำเนินธุรกิจของแต่ละสายการบินเองยังคงมีความท้าทายจาก
 1. ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ Air Vistara (Air Vistara ได้กำไรเป็นครั้งแรกในช่วงไตรมาสเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยก่อนหน้านี้ขาดทุนมาต่อเนื่องตั้งแต่เปิดให้บริการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558)
 2. ในส่วนของ Air India นั้น ภายหลังจากที่กลุ่ม Tata ได้เข้าซื้อกิจการแล้ว ได้เกิดปัญหาความล่าช้าในการปฏิรูปองค์กร โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังนำไปสู่ความล่าช้าในการควบรวมกิจการ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร และผลประกอบการในอนาคตได้

การขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศที่มีการเดินทางมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมการบินของอินเดียฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในรูปตัว V

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินพลเรือนไทย – อินเดีย

สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินพลเรือนไทย – อินเดียอย่างไรบ้าง

อินเดียนั้น ตระหนักดีถึงการขยายตัวของตลาดการบินทั้งจากอุปสงค์ของการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศ เพราะจำนวนประชากรในวัยหนุ่มสาวและกำลังการซื้อของคนอินเดียขยายตัวมากขึ้น ซึ่งย่อมทำให้สายการบินสัญชาติอื่นเล็งเห็นโอกาสการเข้ามาในตลาดนี้

แต่รัฐบาลอินเดียมีแนวทางต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสายการบินสัญชาติของตนเอง ซึ่งนั่นอาจนำไปสู่การชะลอโอกาสของสายการบินจากต่างประเทศ เช่น สายการบินของไทยที่ยังไม่ได้รับ Operational Permit มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 สำหรับการทำการบินเส้นทางกรุงเทพ-อาเมดาบัด (Bangkok – Ahmedabad) เป็นต้น

และในส่วนของผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ปัญหาจากสายการบินของอินเดียอาจส่งผลกระทบ ดังนี้

 1. การลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียที่จะเดินทางมายังประเทศไทย เนื่องจากตัวเลือกสายการบินราคาประหยัดอย่าง Spice Jet และ Go Air ที่กำลังประสบปัญหาสภาพคล่อง ไม่ได้อยู่เป็นตัวเลือกอีกต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่ม price-sensitive tourists
 2. ในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยก็จะทำให้มีตัวเลือกสำหรับการบินในประเทศอินเดียลดลง และพบปัญหาการเลื่อน/ยกเลิกเที่ยวบินกะทันหันบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในบางเส้นทางที่ต้องเดินทางโดยการบินเท่านั้น เช่นเมือง Ladakh

อย่างไรก็ดี ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการบินพลเรือนของอินเดียได้แสดงวิสัยทัศน์ต้องการเห็นอินเดียเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ ซึ่งสะท้อนการให้ความสำคัญในอุตสาหกรรมการบินพลเรือน ซึ่งนั่นอาจจะส่งผลให้มีการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าวจากรัฐบาลอินเดียได้ต่อไปในอนาคต

คอลัมน์ ชี้ช่องจากทีมทูต เป็นความร่วมมือระหว่างฐานเศรษฐกิจ กับศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ globthailand.com กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ / ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี