"ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์" ผู้ว่า ททท.คนใหม่

31 พฤษภาคม 2566

"ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์" หรือ "รองกลาง" ขึ้นแท่นนั่งตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แทน ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท. ที่จะหมดวาระ 31 ส.ค. 2566


คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ดททท.) มีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เห็นชอบให้ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นผู้ว่าการททท.คนใหม่ แทน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท.ที่จะหมดวาระในวันที่ 31 สิงหาคม 2566  น
    

ขั้นตอนต่อจากนี้ททท. จะเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกระบวนการต่างๆจะแล้วเสร็จ และ นางสาว ฐาปนีย์  คาดว่าจะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการททท.คนใหม่ในวันที่ 1 กันยายน 2566 

สำหรับประวัติ “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2517 เป็นลูกสาว “สมพล เกียรติไพบูลย์” อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพและ Master of Science, University of Surrey, United Kingdom

"ฐาปนีย์  เกียรติไพบูลย์" ผู้ว่า ททท.คนใหม่

"ฐาปนีย์" เริ่มงานในททท.ตั้งแต่ปี 2542 ในตำแหน่งพนักงานวิเทศ สัมพันธ์ 4 กองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักงานผู้ว่าการ ปี 2558 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ปี 2561 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ปี 2562 ขึ้นเป็นรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ปี 2564 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ซึ่งเป็นตำแหน่งก่อนขยับนั่งเก้าอี้ ผู้ว่าการททท.

“ฐาปนีย์”หรือ รองกลาง เป็นลูกหม้อททท. และเป็นหญิงแกร่งในวงการท่องเที่ยว มีประวัติการทำงานที่โดดเด่นมาอย่างต่อเนื่อง

  โดยเฉพาะช่วงโควิดเป็นหนึ่งในแม่ทัพหญิงของททท. ที่มีส่วนร่วมในการปลุกคนไทยให้หันมาเที่ยวในประเทศให้คึกคักอีกครั้ง