เปิดประวัติ “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” ผู้ว่าททท.คนใหม่

25 พ.ค. 2566 | 08:37 น.

เปิดประวัติ “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” นั่งเก้าอี้ผู้ว่าททท.คนใหม่ เริ่มทำงานวันที่ 1 กันยายน 2566 นี้ เผยเป็นลูกหม้อททท.มากว่า 24 ปี ทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มหลายโครงการในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของไทย

ล่าสุดวันนี้ (วันที่ 25 พฤษภาคม 2566) คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (บอร์ดททท.) มีมติเห็นชอบให้ นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการททท.คนใหม่ แทนนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท.ที่จะหมดวาระในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 นี้

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

โดยขั้นตอนต่อจากนี้ททท. จะเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกระบวนการต่างๆจะแล้วเสร็จ และ นางสาว ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ จะเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการททท.คนใหม่ในวันที่ 1 กันยายน 2566 

โดย“ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” เข้าทำงานในททท.มากว่า 24 ปีเริ่มงานตั้งแต่ปี 2542 ในตำแหน่งพนักงานวิเทศสัมพันธ์ 4 กองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักงานผู้ว่าการ เติบโตในสายงานต่อเนื่อง จนในปี 2558 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ปี 2561 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ปี 2562 ขึ้นเป็นรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ต่อมาในปี 2564 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. ซึ่งเป็นตำแหน่งล่าสุดในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์”  หรือ รองกลาง เป็นลูกหม้อททท. และเป็นหญิงแกร่งในวงการท่องเที่ยว เป็นลูกสาว “สมพล เกียรติไพบูลย์” อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์ (คุณพ่อ) เกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2517

ประวัติการทำงาน ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

 • 1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
 • 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2564 รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
 • 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว
 •  1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว
 •  1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ
 • 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
 •  1 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว
 • 1 ตุลาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2558 ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด
 • 2 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2552 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด
 • 1 กรกฎาคม 2546 - 1 ตุลาคม 2552 หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ
 • 1 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 มิถุนายน 2546 หัวหน้างานประสานงานการท่องเที่ยวภูมิภาค
 • 4 มกราคม 2542 - 31 มกราคม 2546 พนักงานวิเทศสัมพันธ์ 4 กองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสำนักงานผู้ว่าการ

ผลงานที่โดดเด่น

 • พ.ศ. 2564 ผู้ริเริ่มโครงการ The Best of SHA awards
 • พ.ศ. 2563 ผู้ริเริ่มโครงการ Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)
 • พ.ศ. 2562 ผู้ริเริ่มโครงการ ผู้ริเริ่มโครงการมาตรการเที่ยว วันธรรมดา ราคาช๊อคโลก ภายใต้นโยบายของ รัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจ ชิม ช้อป ใช้
 • พ.ศ. 2561 ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ - Awesome Muay Thai - Medical Health and wellness Tourism - โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์ พระราชาสู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว - ขุมทรัพย์ ท่องเที่ยวไทย
 • พ.ศ. 2560 ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ - Village to the world - One Night Stay with local - TAT Innovation : Green A La Cart - Village Tourism 4.0
 • พ.ศ. 2559 ผู้ริเริ่มและรับผิดชอบโครงการ - Amazing Thailand Marathon - Amazing triathlon super series

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2540-2542 Master of Science, University of Surrey, United Kingdom
 • พ.ศ. 2536-2540 ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

ประวัติการอบรม

 • 2 สิงหาคม 2565 ผู้นำการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การพัฒนาและติบโต อย่างยั่งยืน (Sustainable Business Transformation Leaders)
 • 31 สิงหาคม 2562 - 21 ธันวาคม 2562 EXACT (Executive Architecture Council Training) สภาสถาปนิก
 • 9 สิงหาคม - 11 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว และกีฬาของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • 24 มกราคม - 15 มีนาคม 2562 พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ รุ่นที่ 16 ประจำปี 2562 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
 • 25 เมษายน - 30 กันยายน 2561 อบรมหลกสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม (นบส.1)