เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เปิดจองโรงแรมวันไหน เช็คขั้นตอนการจองที่นี่

27 กุมภาพันธ์ 2566

เริ่มวันนี้!เปิดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เช็คเลยมีกี่สิทธิ พร้อมตรวจสอบวัน-เวลาที่เปิดให้จองโรงแรม จองได้ตั้งแต่วันไหน เข้าพักวันใด ขั้นตอนต่างๆมีอะไรบ้าง

เริ่มแล้ววันนี้ สำหรับการลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 โดยประชาชนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาก่อน สามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์ (คลิกลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ที่นี่) ซึ่งในเฟส 5 นี้จะมอบสิทธิห้องพักทั้งหมด 5.6 แสนสิทธิ ทั้งนี้สามารถเช็คไทม์ไลน์ของโครงการนี้ รวมไปถึงขั้นตอน - เงื่อนไขในการจองโรงแรม พร้อมแนะช่องทางการจองโรงแรมว่ามีช่องทางใดบ้าง สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่นี่

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เปิดลงทะเบียนแล้ว เช็คสิทธิทั้งหมดที่นี่

 

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 

จองที่พักวันไหน -มีกี่สิทธิ

 • เริ่มเปิดให้จองห้องพักได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม -26 เมษายน 2566 โดยจะมีจำนวนห้องพัก 5.6 แสนสิทธิ

เริ่มเข้าพักได้วันไหน 

 • วันที่ 10 มี่นาคม 2566 

จองโรงแรมวันสุดท้ายวันไหน

 • เปิดให้จองโรงแรมที่พักวันสุดท้าย ในวันที่ 26 เมษายน 2566 

วันสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 

 • วันสุดท้ายของการเดินทางและสิ้นสุดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 คือวันที่ 30 เมษายน 2566 

 

ไทม์ไลน์โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

สำหรับการจองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 จะมีเงื่อนไข ขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้น สามารถตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

การจองโรงแรม สามารถจองผ่านช่องทางใดบ้าง

 • โทรศัพท์ติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • เว็บไซต์โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ (ถ้ามี)
 • เว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com โดยไปที่ค้นหากิจการโรงแรม
 • ช่องทางติดต่ออื่นๆ ที่โรงแรมมี เช่น Line, Facebook, E-mail 

ผู้ที่ได้รับสิทธิ สามารถจองห้องพักได้ครั้งละกี่ห้อง 

 • ประชาชนมีสิทธิ 1 คนต่อ 5 ห้อง/คืน ซึ่งสามารถจองกี่ครั้งก็ได้ แต่ใช้สิทธิส่วนลดห้องพักได้ไม่เกิน 5 ห้อง/คืน

การจองโรงแรมต้องจองล่วงหน้าหรือไม่ 

 • ใช้สิทธิจองที่พักและชำระเงินล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง

เมื่อจองโรงแรมสำเร็จ จะต้องทำการชำระเงินเลยหรือไม่

 • ประชาชนที่จองโรงแรมสำเร็จและได้รับ Payment Link จากโรงแรม ต้องทำการชำระเงินภายใน 23.59 น.ของวันที่ได้รับ กรณีชำระเงินไม่ทันตามเวลาที่กำหนด ต้องทำการติดต่อ โรงแรมเพื่อจองห้องพักใหม่อีกครั้ง

การใช้สิทธิจองห้องพักสามารถจองได้ทุกจังหวัดใช่หรือไม่

 • ประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิเรียบร้อย สามารถเดินทางท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัด ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนของตนเอง

จองโรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

ในกรณีที่ชำระค่าที่พักไปแล้ว 60% จะยกเลิกการจองได้หรือไม่

 • ไม่สามารถยกเลิกการจองได้แต่เลื่อนวันเข้าพักได้

กรณีที่ชำระค่าที่พักแล้ว 60 % ต้องการยกเลิกการเข้าพัก ต้องดำเนินการอย่างไร จะขอเงินคืนในส่วนของ 60 % ที่ได้ชำระไปแล้วคืนได้หรือไม่ สิทธิของโครงการจะถูกตัดไหม

 • กรณีประชาชนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ยกเลิกการเข้าพักต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • ค่าห้องพักในส่วน 60% ที่ได้ชำระแก่โรงแรม ประชาชนต้องเจรจาตกลงเงื่อนไขการคืนเงินหรือวิธีอื่นใดตามที่โรงแรมกำหนดด้วยตนเอง
 • สิทธิของโครงการในส่วนของประชาชนจะถูกตัดออกเมื่อมีการเช็คอินในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการแล้วเท่านั้น
   

 

ที่มาเรื่อง-ภาพ