เริ่มแล้ว! เราเที่ยวด้วยกัน เปิดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

27 กุมภาพันธ์ 2566

เราเที่ยวด้วยกันเปิดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 แล้ว คนเก่าที่เคยใช้สิทธิ์ รวมถึงคนใหม่ ต้องทำอย่างไร ในการรับสิทธิ์ส่วนลดค่าห้องพัก40% เปิดจองโรงแรม-เวลาเช็กอิน วันไหนถึงวันไหน เช็คขั้นตอน เงื่อนไขการใช้สิทธิได้ที่นี่

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.)เปิดเผยว่า เราเที่ยวด้วยกัน เปิดลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรก สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันในเฟส 1-4 มาก่อน

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.– 2 มี.ค. 66 เวลา 06.00-21.00 น.ผ่านเว็บไซต์  www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อเตรียมจองใช้สิทธิโครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5’ ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.2566 นี้เป็นต้นไป

  ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5

ส่วนผู้ที่เคยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 หรือ ‘คนเก่า’ สามารถกดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขบนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และจองใช้สิทธิ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค. 66 

ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 เริ่มเดินทางใช้สิทธิได้ระหว่างวันที่ 10 มี.ค.-30 เม.ย. 66 โดยผู้ใช้สิทธิ์จะต้องติดต่อจองที่พักกับผู้ประกอบการโดยตรง อย่างน้อย 3 วันล่วงหน้าก่อนวันเข้าพัก และชำระค่าที่พัก 60% ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งกำหนดให้เป็นการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทั่วประเทศ 

โดยจะเปิดให้จองที่พักได้จนถึงวันที่ 26 เม.ย. 66 และสามารถเช็กอินเข้าที่พักวันสุดท้ายได้วันที่ 29 เม.ย. 66 และผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก ภายในวันที่ 30 เม.ย. 66 ซึ่งถือเป็นวันสิ้นสุดโครงการ

ไทม์ไลน์เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

 • วันที่ 27 ก.พ.-2 มี.ค. 66 เปิดลงทะเบียนใหม่สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียน
 • วันที่ 7 มี.ค.-26 เม.ย. 66 เปิดจองที่พัก และกดยอมรับข้อตกลง (Consent) ในแอปฯ เป๋าตัง
 • วันที่ 10 มี.ค. 66 Check in เข้าที่พักวันแรก
 • วันที่ 26 เม.ย. 66 จองที่พักวันสุดท้าย
 • วันที่ 29 เม.ย. 66 Check in เข้าที่พักวันสุดท้าย
 • วันที่ 30 เม.ย. 66 วันสิ้นสุดโครงการ Check out ที่พักวันสุดท้าย

ไทม์ไลน์เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 • รัฐบาลสนับค่าห้องพัก 40% จำนวน 560,000 สิทธิ์ (ห้อง/คืน)
 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน (5 สิทธิ์)จองล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 3 วัน
 • เมื่อชำระเงินจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกรายการจองได้
 • ประชาชนต้องสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนในขั้นตอนการ Check - In
 • เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนอกทะเบียนบ้านเท่านั้น
 • รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/กิจการท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาท อัตราเดียวทุกวัน ให้กับประชาชนเมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ (ต้องใช้จังหวัดนอกทะเบียนบ้าน)จะได้รับคูปองอาหาร/กิจการท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน checkin โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
 • คูปองอาหาร/กิจการท่องเที่ยว สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและกิจการท่องเที่ยวที่ ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดจากคูปอง

การลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 

 • ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 มีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com (สำหรับประชาชนที่ไม่ลงเคยทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 มาก่อน)

ขั้นตอนที่ 2 อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูล และยืนยันรหัส OTP ที่ได้รับ

ขั้นตอนที่ 4 รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน (ภายใน 3 วัน) หลังจากยืนยันการลงทะเบียน

ขั่นตอนที่ 5 ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบน App เป๋าตัง (สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมี G-Wallet) เพื่อเตรียมการใช้จ่ายสำหรับโครงการ ที่จะเปิดให้จองโรงแรมตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคมนี้ ซึ่งเบอร์ลงทะเบียนที่ใช้รับสิทธิ ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

 • ประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวกันเฟส 1-4 แล้ว ให้กดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข บนแอปนเป๋าตัง ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ โดยเริ่มจองโรงแรม/ที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค 66 – 26 เม.ย.66 ซึ่งจะได้รับสิทธิในเฟส 5 ใหม่ จำนวน 5 สิทธิ
 • ส่วนประชาชนผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน มาก่อน สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5 "ส่วนขยาย ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 66 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

* ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ