ปิดการท่องเที่ยว-พักแรม "อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว" ยาวครึ่งปี

09 ม.ค. 2566 | 08:35 น.

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ประกาศปิดการท่องเที่ยว-พักแรม บริเวณลานสน ให้ธรรมชาติฟื้นตัว เริ่มตั้งแต่ 10 ม.ค.-30 มิ.ย.66

9 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามประกาศอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง เปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บริเวณลานสน ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 -10 มกราคม 2566 นั้น

 

ล่าสุด นายศราวุฒิ มหธนาคม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้ลงนามออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ บริเวณลานสน ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม-30 มิถุนายน 2566 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

 

ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจมาเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ธรรมชาติบางส่วนเปลี่ยนแปลงทำให้ระบบนิเวศไม่สมบูรณ์และขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูกาลของไฟป่าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว 

 

ประกอบกับประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ให้อุทยานแห่งชาติทบทวนช่วงเวลาปิดการท่องเที่ยวและพักแรม เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาลและความสามารถในการรองรับได้ของทรัพยากร

 

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้พื้นตัวจากการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว

จึงขอประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว บริเวณลานสน ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม-30 มิถุนายน 2566 หรือ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

สำหรับที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวและน้ำตกภูสอยดาว ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้มาติดต่อราชการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคปอดติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566 เป็นต้นไป

 

ปิดการท่องเที่ยว-พักแรม \"อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว\" ยาวครึ่งปี