คนไทยเดินทางชม "ฟุตบอลโลก 2022"กาตาร์ มีขั้นตอน-ข้อห้ามอะไรบ้าง

11 พฤศจิกายน 2565

กรมการกงสุล แนะคนไทย ก่อนเดินทางไปกาตาร์ ชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2022 ช่วง 1 พ.ย.-22 ธ.ค.65 มีขั้นตอน ข้อห้าม ข้อปฏิบัติอะไรบ้าง เช็คที่นี่

กาตาร์ เจ้าภาพ การแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมการกงสุล ให้คำแนะนำคนไทยก่อนเดินทางไปกาตาร์

 

กระทรวงการต่างประเทศ หรือ กต. โดยกรมการกงสุล ให้คำแนะนำคนไทยก่อนเดินทางไปกาตาร์ ช่วงวันที่ 1 พ.ย. – 22 ธ.ค.65 ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ากาตาร์จะต้องมีบัตร Hayya (ยกเว้นผู้มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทํางานในกาตาร์) โดยไม่ต้องแสดงหลักฐานการตรวจโควิดหรือเอกสารวัคซีน ผู้เดินทางไปกาตาร์สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ : hayya.qatar2022.qa

 

กาตาร์ เป็นประเทศมุสลิมที่มีกฎระเบียบและหลักปฏิบัติตามหลักศาสนาที่เคร่งครัด ผู้ที่จะเดินทางไปกาตาร์ ต้องศึกษากฎระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆก่อนเดินทาง และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด ซึ่งอาจมีบทลงโทษรุนแรง อาทิ 

 

  • งดการนำเข้าหมูหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของหมู เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาเสพติดหรือยาที่มีส่วนผสมของสารเสพติด 
  • การแต่งกายสุภาพ

 

  • การแสดงออกต่อสตรีอย่างเหมาะสมในที่สาธารณะ

 

  • ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ เป็นต้น

 

คนไทยเดินทางชม "ฟุตบอลโลก 2022"กาตาร์ มีขั้นตอน-ข้อห้ามอะไรบ้าง

นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ทะเลาะวิวาทหรือเหตุรุนแรง และเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เมื่อต้องอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจํานวนมาก รวมทั้งเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าและเอกสารการเดินทางให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

 

ทั้งนี้หากประสบเหตุ ความเดือดร้อน และต้องการขอรับความช่วยเหลือติดต่อได้ที่ : สายด่วน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา : +974 5557 8760 หรือ +974 3380 9062 หรือ Facebook Royal Thai Embassy Doha : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา