เคาะแล้ว! ค่าเหยียบแผ่นดิน 300 บาท เริ่มเก็บต้นปี66

29 ส.ค. 2565 | 09:47 น.

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ได้ข้อสรุปค่าเหยียบแผ่นดิน 300 บาท สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทย เริ่มจัดเก็บต้นปี2566

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปการเรียกเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยทางอากาศแล้ว โดยจะจัดเก็บในอัตรา 300 บาทต่อคน 

ส่วนคนที่เดินทางเข้ามาทางบก ยังไม่ได้ข้อสรุป จะดูความเหมาะสมอีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าไม่ถึง 300 บาท เพราะอาจเดินทางเข้ามาเพียง 2-3 วัน ส่วนผู้ที่เดินทางเข้ามาแบบไปเช้า-เย็นกลับ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

 

การเก็บค่าเหยียบแผ่นดิน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลนักท่องเที่ยว ซึ่งจากการเก็บข้อมูลในปี 2560-2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปใช้บริการในสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งรัฐต้องใช้งบดูแลมากถึง 300-400 ล้านบาท

ทั้งนี้เงินที่เก็บค่าธรรมเนียมนั้นจะต้องเอามาซื้อประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตด้วย ดังนั้น ยังไงก็ต้องเก็บ เพราะไม่มีกองทุน ส่วนเรื่องรายละเอียดของค่าธรรมเนียมต่างๆ ยังอยู่ระหว่างการศึกษา แต่จะไม่ได้มี 300 บาทเพียงอัตราเดียว

 

การเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้มี พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ออกมาตั้งแต่ปี 62 เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดูแลนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการประกันอุบัติเหตุ และการดูแลด้านอื่น ๆ เช่น ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการโรงพยาบาลของรัฐเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการดูแลส่วนนี้   

 

อย่างไรก็ตามในปี2560-2562  พบนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปใช้บริการ ทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในสถานพยาบาลของรัฐ ทำให้ไทยต้องใช้งบประมาณกลางในการดูแลประมาณ 300-400 ล้านบาททุกปี