"โอเชี่ยน สกายฯ" สร้างนวัตกรรม Big Data ติดอาวุธนักการตลาด

24 เม.ย. 2567 | 13:00 น.

โอเชี่ยน สกายฯ สร้างนวัตกรรม Big Data วัดผลแบรนด์ยุคใหม่ ผ่านโซเชียล ส่งต่อนักการตลาดพัฒนาเป็นกลยุทธ์ ตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงจุด

นายเอกลักษณ์ ยิ้มวิไล ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบนโลกออนไลน์มีเสียงสะท้อนของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย การรับฟังเสียงผู้บริโภคบนช่องทางโซเชียลมีเดียจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบรนด์ควรตระหนักและให้ความสำคัญ นำมาซึ่งความจำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือที่เปรียบเสมือนตัวช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และแยกแยะ เพื่อให้แบรนด์ต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการร่วมมือครั้งนี้ทางบริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด งัดจุดแข็งในการใช้เครื่องมือเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย ดำเนินงานในส่วนของ Social Listening เพื่อรับฟังเสียงจากผู้บริโภคบนโลกออนไลน์และวิเคราะห์การกล่าวถึงบนพื้นที่ดังกล่าว นำมาซึ่งแนวโน้มและทิศทางของเสียงตอบรับจากผู้บริโภคทางออนไลน์

อีกทั้งยังดำเนินการ Social Monitoring เพื่อติดตามและเก็บข้อมูลสิ่งที่ผู้คนกล่าวถึงแบรนด์ สินค้าและบริการ หรือแม้กระทั่งคู่แข่งบนพื้นที่ออนไลน์ ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความชอบและพฤติกรรมของผู้บริโภคเพื่อให้แบรนด์สามารถเข้าใจกลุ่มผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำไปใช้ระบุแนวโน้มบทสนทนาใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รวมไปถึงสามารถนำไปใช้พัฒนากลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุดได้มากยิ่งขึ้น

ในฐานะผู้ที่ติดตามผลงานของ BrandAge ซึ่งเป็นผู้นำด้านสื่อธุรกิจ เราเชื่อมั่นในองค์ความรู้และความสามารถในการวิเคราะห์และส่งต่อชุดข้อมูลที่มีคุณภาพของ BrandAge โดยการร่วมมือครั้งนี้ทางเรามองว่าองค์ความรู้ย่อมต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง

ขณะเดียวกันถ้ามีข้อมูลแต่ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์และถ่ายทอดต่อไปได้ข้อมูลนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ เฉกเช่นผมมีเนื้อปลาชั้นดีอยู่ในมือแต่ไม่มีเชฟที่สามารถปรุงหรือเพิ่มมูลค่าให้แก่วัตถุดิบชั้นดีนี้ได้ วัตถุดิบนั้นก็ไม่ถูกนำไปรังสรรค์จนเป็นอาหารชั้นเลิศ ผู้ที่จะมาเป็นเชฟของผมก็คือ BrandAge ที่จะนำข้อมูลไปสร้างเป็นองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป และเชื่อว่าจะยังมีโปรเจ็กต์ Collaboration อื่นๆ ในอนาคตที่มีประโยชน์ต่อวงการต่อไปอีกด้วย

นายเอกลักษณ์ ยิ้มวิไล และ นายธนเดช กุลปิติวัน

นายธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร BrandAge กล่าวว่า ในฐานะผู้เล่นในวงการสื่อเกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด และการลงทุน ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้สะสมส่งผลให้เล็งเห็นความสำคัญของ Big Data ในโลกปัจจุบัน จึงต้องการเดินหน้าขยายฐานสร้างนวัตกรรมที่สามารถยกระดับวงการแบรนด์และโซเชียลมีเดีย ตัดสินใจอาศัยจุดแข็งของบริษัท โอเชี่ยน สกาย เน็ตเวิร์ค จำกัด ในฐานะผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องมือในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนโลกออนไลน์ เพื่อเดินหน้าสู่การวัดผลสร้างมิติใหม่ให้แก่วงการแบรนด์และโซเชียลมีเดีย

ในส่วนแรกของความร่วมมือได้ดำเนินการเฟ้นหาผู้บริหารเพื่อมอบรางวัล  CEO Thailand Prime Awards ประจำปี 2567 และในลำดับถัดมาได้ร่วมมือดำเนินโครงการ Thailand Social Power Brand Award เพื่อวัดผลการรับรู้ในเรื่องของแบรนด์บนโลกออนไลน์ ซึ่งจะมีผลให้ติดตามกันภายในกลางปีนี้ ซึ่งรางวัลนี้จะมอบแก่กลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากกว่า 20 กลุ่ม

นายเอกลักษณ์ กล่าวว่า ในส่วนของนักธุรกิจและนักการตลาดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ติดตามข้อมูลแนวโน้มเกี่ยวกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของคุณ เนื่องจากความร่วมมือครั้งนี้จะนำมาซึ่ง Consumer Data, Market Data และ Product Data รวมไปถึง Insight ต่างๆ ที่เรียลไทม์มากยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึง Movement ในตลาดได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ จนนำมาซึ่งการปรับตัวและต่อยอดในธุรกิจของตัวเอง ตลอดจนสามารถยกระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น