“เซเว่นฯ” เปิดจุดสะดวกชาร์จ รถ EV เมืองพัทยา

20 เม.ย. 2566 | 10:45 น.

ลดโลกร้อน “เซเว่น อีเลฟเว่น” คิกออฟจุดบริการ “สะดวกชาร์จ” เมืองพัทยา พร้อมเดินหน้าขยายพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งเป้าเพิ่มรถดีลิเวอรี EV ให้ได้ 2,000 คันในปีนี้

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นเปิดเผยว่า ซีพี ออลล์ ร่วมกับเมืองพัทยา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดบริการเครื่องอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าพิกัดสูงที่สุดในประเทศไทย (EV Super Charge) ขนาด 360 kW ณ สถานี PEA VOLTA บริเวณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาท่าเรือแหลมบาลีฮาย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

“เซเว่นฯ” เปิดจุดสะดวกชาร์จ รถ EV เมืองพัทยา

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน  อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในการนำรถไฟฟ้า (EV) ออกมาใช้มากขึ้นอีกด้วย นับว่าความร่วมมือครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อประเทศชาติ ประชาชน และ สังคม ไปพร้อมๆกัน 

ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล

ทั้งนี้ซีพี ออลล์ ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า  จำนวน 2 จุด, บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด หรือ EA จำนวน 21 จุด แบ่งเป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 จุด และ ร้านสาขาธาราพัทยา 1 จุด และ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1 จุด รวมจำนวน 24 จุด เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อต่อยอดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบริษัท เตรียมพร้อมรับสังคมไทยเข้าสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

นอกจากนี้เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับซัพพลายเออร์ นำนวัตกรรมมาปรับเปลี่ยนพาหนะในการส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผ่านบริการ เซเว่น เดลิเวอรี่ เป็นรถที่ใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้า โดยทยอยปรับเปลี่ยนและกระจายสู่สาขาต่างๆทั่วประเทศ 

ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าทดลอง 3 ประเภทในการให้บริการจำนวนรวมกว่า 745 สาขา ได้แก่ 1. ประเภท 2 ล้อ จำนวน 680 คัน ประกอบด้วย รุ่น Swag 1.2 kW, รุ่น MB5 1.2 kW, รุ่น NeoD4 1.2 kW และ รุ่น ROBO  3.0  kW 2. ประเภท 3 ล้อ จำนวน 30 คัน รุ่น DEV-1  1.6 kW และ 3. ประเภท 4 ล้อ จำนวน 35 คัน รุ่น Fomm ONe  11.84 kW

“เซเว่นฯ” เปิดจุดสะดวกชาร์จ รถ EV เมืองพัทยา

โดยสิ้นปี 2565 ที่ผ่านมา เซเว่น อีเลฟเว่น มีรถบริการ เซเว่น เดลิเวอรี่ที่ใช้รถพลังงานไฟฟ้าจำนวนกว่า 1,000 คัน และในปี 2566 มีแผนขยายสู่ 2,035 คัน โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,214 ตันคาร์บอนต่อปี เปรียเทียบเป็นการปลูกปลูกต้นไม้กว่า 2 แสนต้นต่อปี

“ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยได้ขับเคลื่อนโครงการและมาตรการต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างสิ่งแวดล้อมสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและประเทศชาติ ด้วยปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน” และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า”

“เซเว่นฯ” เปิดจุดสะดวกชาร์จ รถ EV เมืองพัทยา

ทั้งนี้ “ซีพี ออลล์”  ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบาย “เซเว่น โก กรีน”  (7 Go Green) เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน  ประกอบด้วย

1. GREEN Store and Building การบริหารจัดการร้านและอาคารภายใต้กลยุทธ์เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. GREEN Packaging การดำเนินงานภายใต้นโยบายและแนวปฎิบัติด้านบรรจุภัณฑ์ ผ่านแนวคิด “ลด ละ เลิก”

3. GREEN Living การรณรงค์และปลูกจิตสำนึกเพื่อสิ่งแวดล้อม ซีพี ออลล์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ลดปริมาณขยะพลาสติก

4. GREEN Logistics ดำเนินงานด้านการขนส่งและการกระจายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม