svasdssvasds

"สยามพิวรรธน์" มัดรวมผลงานเด็ดออกบูธโชว์ผู้นำ APEC 2022

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 พ.ย. 2565 เวลา 4:32 น.

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์สนับสนุน APEC 2022 ร่วมเป็นพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ เตรัยมโชว์เคสการสร้างความยั่งยืนภายใต้ “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า”ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลก

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์  ในฐานะพันธมิตรด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 (APEC 2022) ร่วมโชว์เคสการสร้างความยั่งยืนของสยามพิวรรธน์ ในแนวทางการดำเนินธุรกิจ “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value) บนแพลตฟอร์มธุรกิจที่เปิดกว้างสู่ความสำเร็จร่วมกันโดยผนึกกำลังร่วมกับหลากหลายพันธมิตร เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วน

"สยามพิวรรธน์" มัดรวมเคสความยั่งยืนโชว์ผู้นำ APEC 2022

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance” ใน APEC Showcase Green Press Center ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 พร้อมร่วมให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจาก 21 เขตเศรษฐกิจและสื่อมวลชนจากทั่วโลก

นางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์  เปิดเผยว่า การเป็นเจ้าภาพจัด APEC 2022 เป็นโอกาสที่ดีสำหรับภาคเอกชนของไทยที่จะสนับสนุนภาครัฐ และเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลก หลังจากการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง อีกทั้งช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นานาประเทศที่มีต่อประเทศไทย และสามารถต่อยอดไปสู่การลงทุนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

"สยามพิวรรธน์" มัดรวมเคสความยั่งยืนโชว์ผู้นำ APEC 2022

โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและบริการอีกด้วย ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก สยามพิวรรธน์จะนำเสนอศักยภาพขององค์กรไทยด้านความยั่งยืน ใน APEC Showcase Green Press Center ด้วยแนวคิด “การสร้างคุณค่าสู่มูลค่า” (Universe of Value)  ทั้ง Physical Platform และ Digital Platform เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันในทุกภาคส่วน ทั้งกับผู้คน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

ทั้งนี้สยามพิวรรธน์ได้ออกแบบโครงสร้างบูธที่จัดแสดงใน APEC Showcase Green Press Center ให้โดดเด่นและสอดคล้องกับแนวคิด Green Press Center ออกแบบด้วยแนวคิดงานสานสีทองแห่งความรุ่งเรือง คล้ายกับ “ชะลอม” ตราสัญลักษณ์ของงานเอเปคโดยใช้เศษวัสดุจากโรงงานเหล็กนำมาขึ้นรูปส่วนโครงสร้างภายในบูธผลิตด้วยวัสดุ Upcycling จากไม้เทียมที่ใช้วัสดุ Recycle พร้อมจัดแสดงข้อมูลผ่านจอดิจิทัล 360 องศาขนาดใหญ่ และ Graphic Board Lightbox  ซึ่งหลังการจัดแสดงครั้งนี้ ยังสามารถนำกลับมาประยุกต์ใช้ต่อได้ในอนาคต 

"สยามพิวรรธน์" มัดรวมเคสความยั่งยืนโชว์ผู้นำ APEC 2022

ภายในบูธถ่ายทอดผลงานและความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ ตลอด 63 ปีที่ผ่านมาในการเป็นผู้พัฒนาสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ที่ยังคงยืนหนึ่งในความเป็น Global Top of Mind ทั้งในใจผู้คน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ  รวมทั้งอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่สร้างการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับหัวข้อหลักของการประชุม APEC 2022 คือ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล หรือ Open. Connect. Balance” 

 

โดยมีไฮไลท์สำคัญ อาทิ 1 Open การเปิดพื้นที่ทั้งในศูนย์การค้าและบน Digital platform ของบริษัทฯ ให้เป็น Open platform ใน 3 โซนหลัก ได้แก่ สุขสยาม (Sook Siam)พื้นที่ 14,000 ตรม. เมืองที่รวบรวมของดีจาก 77 จังหวัดทั่วไทย ปัจจุบันมีร้านค้าที่ได้มีโอกาสเข้ามาจำหน่ายสินค้ากว่า 3,000 ราย ช่วยสร้างยอดขายใน 4 ปีผ่านมาให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนทั้งสิ้นกว่า 2,000 ล้านบาท

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่รวมผลงานจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุด ที่ได้เปิดโอกาสกับช่างฝีมือผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 800 ราย จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย ได้ก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจแบบโมเดิร์นเทรด  และได้ขยายไปสู่ร้าน franchise ในต่างประเทศซึ่งมีเปิดดำเนินการร้านแรกแล้วที่มาเลเซีย

ODS (Objects of Desire Store) เป็นความร่วมมือกับกรมการค้าระหว่างประเทศเพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์และงานออกแบบที่โดดเด่นของ ดีไซเนอร์ที่ชนะรางวัลมาแล้วรวมกว่า 130 แบรนด์

"สยามพิวรรธน์" มัดรวมเคสความยั่งยืนโชว์ผู้นำ APEC 2022

2 Connect: เชื่อมพันธมิตร คู่ค้า ร้านค้า เพื่อร่วมฟื้นฟูและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ โดยผนึกพันธมิตรชั้นนำ ครอบคลุมกว่า 50 รายจาก 13 กลุ่มอุตสาหกรรม เข้าสู่ระบบนิเวศธุรกิจ (Ecosystem) เชื่อมโยงคู่ค้า ร้านค้า ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน สร้างธุรกิจและโครงการที่เป็นต้นแบบในการปฏิวัติวงการค้าปลีกจากหลักการ sharing economy  นำเสนอประสบการณ์เหนือความคาดหมายที่เกิดจากการร่วมสร้าง และรังสรรค์ ทั้งใน Physical Platform และ Digital Platform ให้เกิดธุรกิจใหม่ๆที่มีความสำเร็จร่วมกันหลายโครงการโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ

 

3. Balance: สร้างความสมดุลให้กับโลกใบนี้ ด้วยการสร้างความยั่งยืนผ่านทุกกระบวนการและในทุกธุรกิจที่ดำเนินการเพื่อสร้างการเติบโตร่วมกันต่อทุกภาคส่วน ส่งเสริมความหลากหลาย เท่าเทียม และ การมีส่วนร่วม สร้างให้เกิดโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับทุกชีวิต 

 

โดยการออกแบบทุกโครงการด้วยแนวคิดอารยสถาปัตย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทุกพื้นที่ ยกระดับการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้โครงการ “Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste” รวมทั้งโครงการลดก๊าซเรือนกระจกและโครงการโซลาร์ รูฟท็อป

 

นอกจากนี้ภายในบูธของสยามพิวรรธน์ ยังมีมุมสาธิตงานหัตถศิลป์จากไอคอนคราฟต์ และสุขสยาม สร้างสรรค์งานดีไซน์ อาทิ การแกะหนังตะลุง , การทำหัวโขนจิ๋ว, การเขียนผ้าบาติก, การทำขนมช่อม่วง, การทำน้ำปรุง – น้ำหอมตำรับไทย และงาน High-Class ปักผ้าไหมไทย 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด