svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

AISL ดันกรุงเทพฯ เป็นแลนด์มาร์คนักการศึกษาโลก

04 ตุลาคม 2565

AISL ดึงพันธมิตร 50 สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก ต่อจิ๊กซอว์ความเป็นเลิศในการเรียนการสอน เติมอีโคซิสเต็ม AISL Academy Bangkok ขึ้นแท่นแลนด์มาร์คของนักการศึกษาระดับโลก

Asia International School Limited (AISL) ผู้นำเครือข่ายการบริหารการศึกษาโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์​ในระดับภูมิภาคเอเชียเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีวิชั่นที่น่าสนใจในการผลักดันกรุงเทพให้เป็น แลนด์มาร์คของนักการศึกษาระดับโลก ซึ่งก่อนหน้านี้ AISLได้จัดตั้ง AISL Academy Bangkok เพื่อนำเสนอนวัตกรรมและประสบการณ์ทางการศึกษาใหม่

AISL ดันกรุงเทพฯ เป็นแลนด์มาร์คนักการศึกษาโลก

และอีกหนึ่งก้าวที่น่าจับตาคือ AISL ได้ดึงพันธมิตรกว่า 50 สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลกและผู้นำทางด้านความคิด รวมถึงสถาบันชื่อดังอย่าง University College London (UCL),Cambridge Assessment International Education, Evidence Based Education, และ International Child Protection Advisors มาช่วยกันสร้างความเป็นเลิศในการเรียนการสอนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้AISL Academy Bangkok จะนำเสนอคอนเทนต์ทางการศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพเพื่อสนับสนุนส่งเสริมนักการศึกษานานาชาติสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกชุมชนของ AISL ความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากพันธมิตรและความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำรวมถึงผู้ให้บริการคอนเทนต์ต่างๆ จะช่วยให้ AISL Academy Bangkok สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของโรงเรียนในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นหลักการและหลักปฏิบัติของนวัตกรรมการวิจัย ในประเด็นสำคัญๆ ของการศึกษา

 

ตั้งแต่ Bilingual Education (การศึกษาแบบสองภาษา) Digital Learning Early Years Education (การศึกษาปฐมวัย) Leadership and Management (ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการ) Pedagogy and Innovation (ครุศาสตร์และนวัตกรรม) Safeguarding (การปกป้องคุ้มครอง) Classroom Approaches (แนวทางการปฏิบัติในห้องเรียน) Chinese Education (การเรียนการสอนภาษาจีน) Assessment & Feedback (การประเมินและผลตอบรับ)  และ Boarding (โรงเรียนประจำ) เป็นต้น

 

AISL Academy Bangkok ประกอบด้วยทีมงานออกแบบหลักสูตรที่มีประสบการณ์สูงซึ่งจะทำงานร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาปรับปรุงคอนเทนต์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เหมาะสมกับระบบการศึกษาของคนเอเชีย เช่นเดียวกันกับการนำหลักการการออกแบบการเรียนการสอน e-learning มาใช้กับหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด AISL Academy Bangkok ยังรวบรวมที่ปรึกษา ผู้นำทางความคิดทั้งในภาคการศึกษาและในภาคธุรกิจของเอเชีย อันรวมถึงผู้นำอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้นำด้านเทคโนโลยี และครูผู้สอน ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิเหล่านี้ต่างก็เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพัฒนาการล่าสุดในแวดวงการศึกษา ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเอาการศึกษาที่ดีที่สุดแบบตะวันตกมาปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักการศึกษาในเอเชีย

 

ด้วยวิสัยทัศน์อันแน่วแน่ของกลุ่ม AISL ในการพัฒนานักการศึกษาให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ  AISL Academy Bangkok มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยรวมในระดับสากลในการพัฒนาอย่างมืออาชีพและอย่างต่อเนื่อง