ดัน "สงขลาไมซ์ซิตี้" เป็นฮับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนานาชาติ

26 ก.ย. 2565 | 13:46 น.

Healthy Living & Innovation Expo 2022 ต่อยอดสงขลาไมซ์ซิตี้ สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติ 4 วันเงินสะพัดมากกว่า 300 ล้านบาท

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผนึก สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา หรือ SCEB จัดงานแสดงสินค้าบริการ งานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อผู้รักสุขภาพ Healthy Living & Innovation Expo 2022  นำเสนอนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่แสวงหาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพให้กับตัวเอง

 

เช่น หุ่นยนต์คัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ ปุ่มกดฉุกเฉินช่วยเหลือแบบพกพา , High Power Laser กายภาพ คอ บ่า ไหล่ , Qi Care คิว ไอ แคร์ วอเตอร์ตรอป (Qi Care Water Drop) , เม็ดอมสารสกัดกระชายขาว ซี ซิงค์ , พาลาทีน วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล และ โอลิโกไลท์ น้ำเชื่อมใยอาหารสูง เป็นต้น

 

ด้านของการเจรจาธุรกิจนั้น การจัดงานครั้งนี้ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจกับทั้งบริษัทชั้นนำ ด้านการดูแลสุขภาพ เครื่องมือแพทย์ อาหารเสริม เครื่องสำอาง สถาบันเสริมความงาม ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาและกระท่อม และอีกมากมาย เพื่อต่อยอดให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางเมืองเป้าหมายทางด้านสุขภาพของโลก และมีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล ตลอดจนการเผยแพร่ภาพลักษณ์ชื่อเสียงด้านสุขภาพที่ดีของประเทศไทยสู่สากล

 

 

โดยตลอดระยะเวลา 4 วัน สามารถสร้างเงินสะพัดภายในงานมากกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจทางด้านการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมงานได้อย่างตรงจุด ผ่านการจัดโปรโมชั่นพิเศษมากมายตลอดทั้งงาน

Healthy Living & Innovation Expo 2022

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การจัดงาน Healthy Living & Innovation Expo 2022 ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จครั้งหนึ่งของประเทศไทย ตอกย้ำความพยายามของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการผลักดันให้ประเทศก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล

นอกเหนือไปจากการจัดงานแสดงสินค้าแล้ว และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน และนักวิจัยที่มาร่วมออกบูธและเจรจาธุรกิจแล้ว การจัดงานในครั้งนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชน ตระหนัก และเข้าใจในเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และความงาม ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวม นวัตกรรมทางการแพทย์และดูแลสุขภาพสนับสนุนการใช้ชีวิตวิถีใหม่แบบ New normal ในอนาคต

 

นอกจากนี้ด้วยความสำเร็จจากการจัดงานตลอด 4 วัน ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการจัดงานระดับประเทศในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางการแพทย์และสุขภาพให้กับจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทางด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่เป็นการสร้างระบบฐานเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ควบคู่กับธุรกิจทางการแพทย์ สุขภาพ และความงามให้กับเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความพร้อมของสงขลาไมซ์ซิตี้ ซึ่งเป็นเมืองไมซ์ที่สำคัญของภาคใต้ ซึ่งมีศูนย์แสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้

 

อีกทั้งจังหวัดสงขลายังมีความพร้อมทางด้านทรัพยากรทางการแพทย์ ทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนชั้นนำของภาคใต้ บุคลากรทางแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของเมืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสงขลาต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการขับเคลื่อนสงขลาไมซ์ซิตี้สู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism ซึ่งจะทำให้เป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปในอนาคต