svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมการค้าภายใน ออกโรงคุมราคาสินค้า-ออกมาตรการลดค่าครองชีพ

04 พฤษภาคม 2565

กรมการค้าภายใน เดินหน้ากำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องโดยตรึงราคาสินค้าจำเป็น 18 รายการ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร น้ำมันพืชและเครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมออกมาตรการลดค่าครองชีพ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ราคาน้ำมันในตลาดโลกและสถานการณ์น้ำมันในประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการขนส่งสินค้าทำให้วัตถุดิบสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

 

ทั้งนี้ร้อยตรี จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าเพื่อควบคุมดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค กระทรวงพาณิชย์ หารือกับผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ตรึงราคาสินค้าจำเป็น 18 รายการ เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร น้ำมันพืชและเครื่องใช้ไฟฟ้า

ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามดูแลการปรับราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภค โดยส่งเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบราคาสินค้าจำเป็นทั้งร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกและตลาดสด ซึ่งหากพบความผิดปกติจะเข้าไปติดตามแก้ปัญหาทันที

 

นอกจากนี้ ยังรับเรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้บริโภค ตลอดจนมีมาตรการลดค่าครองชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน เช่น การจัดโครงการโมบายพาณิชย์จำหน่ายสินค้าราคาถูก

สำหรับสถานการณ์การผลิตน้ำมันปาล์มของไทยจากการที่อินโดนีเซียระงับการส่งออกปาล์มน้้ำมันนั้น จะเป็นผลดีกับเกษตรกรไทยที่จะสามารถส่งออกสินค้าน้ำมันปาล์มออกนอกประเทศได้และจะได้รับราคาดีขึ้นตามไปด้วย