svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กลุ่ม ปตท. ระดมความเชี่ยวชาญ ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี อ.บางพลี

20 กรกฎาคม 2564

จากกรณีเพลิงไหม้ที่โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

กลุ่ม ปตท. ระดมความเชี่ยวชาญ ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี อ.บางพลี

จากกรณีเพลิงไหม้ที่โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงระดมความช่วยเหลือจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการสารเคมีและระงับเหตุ เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

กลุ่ม ปตท. ระดมความเชี่ยวชาญ ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี อ.บางพลี

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. กล่าวว่า ความช่วยเหลือที่กลุ่ม ปตท. เร่งดำเนินการเบื้องต้นนั้น ปตท. โดยสายงานระบบท่อส่งก๊าซฯ สนับสนุนโฟมดับเพลิงในเบื้องต้น 250 ลิตร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สนับสนุนโฟมดับเพลิง 6,800 ลิตร รวมถึงรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอลเซอร์วิส จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดับเพลิง กู้ภัย และระงับเหตุฉุกเฉิน ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติการ เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือการดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์หัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบ Fix Monitor หุ่นยนต์ดับเพลิงและโฟมดับเพลิง 3,000 ลิตร สำหรับใช้ในการระงับเหตุ

อีกทั้ง โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. พร้อมกลุ่มความร่วมมือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน (EMAG: Emergency Mutual Aid Group) ซึ่งเป็นการรวมตัวของทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานนิคมอุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุดและใกล้เคียง จ.ระยอง เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนโฟมที่ใช้ในการดับเพลิงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

“กลุ่ม ปตท. มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในเรื่องของความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมีบริษัทในกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารเคมี ด้านวิศวกรรม และมีผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในด้าน Oil & Gas และปิโตรเคมี”

สำหรับการที่ กลุ่ม ปตท. เข้าไปช่วยเหลือในครั้งนี้นั้น โดยปกติแล้วกลุ่ม ปตท. กับหน่วยงานภาครัฐ จะทำงานร่วมกันในหลายๆ เรื่องโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงและความปลอดภัยของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทางมาบตาพุด หรือ ชลบุรี หรือแม้กระทั่งที่เกี่ยวกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก็จะมีการประสานงานกันบริษัทในกลุ่ม ปตท. อยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้กลุ่ม ปตท. จึงได้เข้าร่วมในการระงับเหตุ อีกทั้งยังเป็นนโยบายที่ต้องการสนับสนุนการระงับเหตุ และให้ความช่วยเหลือในภาคสังคมอย่างเต็มที่

กลุ่ม ปตท. ระดมความเชี่ยวชาญ ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี อ.บางพลี

การดำเนินงานครั้งนี้มีทีมงาน กลุ่ม ปตท. 41 ท่าน นำทีมโดยนายณัฐธัญ ละอองทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารภาวะเหตุฉุกเฉิน กลุ่ม ปตท. ลุยดับเพลิงตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งกะเพื่อให้สามารถควบคุมเพลิงได้อย่างต่อเนื่องใช้เวลาประมาณ 15 ชั่วโมง ตั้งแต่ กลุ่ม ปตท. เข้าถึงพื้นที่ช่วง 14:00 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 และปฏิบัติการจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 05:00 น. จึงเริ่มถอนตัวเนื่องจากควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

กลุ่ม ปตท. ระดมความเชี่ยวชาญ ช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมี อ.บางพลี

อย่างไรก็ดี ได้มีการส่งมอบงานให้กับ ปภ. และผู้บัญชาการพื้นที่ให้ดูแลต่อ และยังคงให้คำปรึกษาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงวิธีการจัดการสารเคมีที่ตกค้าง และการย้ายออกจากพื้นที่เพื่อนำไปบำบัดอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อไป โดยที่ความท้าทายของภารกิจ คือ ต้องจัดการให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด และส่งผลกระทบน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม หลังจากไฟสงบลงแล้ว กลุ่ม ปตท. ยังมีภารกิจต่อในการทำให้ “สารสไตรีนโมโนเมอร์” ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ติดไฟอีก ด้วยการใช้สารเคมีอื่นฉีดเข้าไปเพื่อให้เกิดปฏิกิริยา โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนแรกคือสารเคมีที่อยู่ภายนอกบ่อ จะใช้สารดับเพลิง F-500 encapsulator จำนวน 10,000 ลิตร ที่มีคุณสมบัติทำให้สารสไตรีนโมโนเมอร์ไม่ติดไฟอีก ทำให้พื้นที่โดยรวมมีความปลอดภัย ไม่ติดไฟ

อีกส่วนหนึ่งคือสารเคมีที่อยู่ในบ่อ จะใช้สารเคมีที่เรียกชื่อย่อว่า DEHA จำนวน 600 ลิตร เทลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้สารสไตรีนโมโนเมอร์เกิดปฏิกิริยาใดๆ ภายในบ่อ โดยจะไม่เกิดความร้อน ไม่ขยายตัว และไม่มีแรงดันที่จะนำมาสู่การติดไฟหรือระเบิดอีก และทั้งหมดเพื่อให้มีเวลาในการนำสารสไตรีนโมโนเมอร์ออกไปบำบัดข้างนอกอย่างปลอดภัย

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังสนับสนุนอุปกรณ์ สิ่งของที่จำเป็นในเบื้องต้น ได้แก่ หน้ากากอนามัย ผ้าห่ม สามารถใช้ห่มหรือปูรองนอนได้ กล่องพลังใจ (ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน) หน้ากากป้องกันสารพิษ โดยมอบให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่​ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว ในจุดพักพิงผู้ประสบภัยทั้ง 9 จุดในพื้นที่ต่อไป​ โดย กลุ่ม ปตท. ขอร่วมส่งความช่วยเหลือ พร้อมส่งกำลังใจให้ทุกภาคส่วนผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน