"ดอนเมืองโทลล์เวย์" ประกาศ "ขึ้นค่าทางด่วน" 5-10 บาท มีผล 22 ธ.ค.67

20 มิ.ย. 2567 | 05:50 น.

“ดอนเมืองโทลล์เวย์” ประกาศปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางยกระดับอุตราภิมุขและทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน 5-10 บาท ทำให้อัตราใหม่ราคาเริ่มต้น 40 บาท อัตราสูงสุดสำหรับรถ 4 ล้อ จะต้องจ่าย 130 บาท ส่วนรถเกิน 4 ล้อ จะต้องจ่าย 170 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

วันที่ 20 มิ.ย. 67 “ดอนเมืองโทลล์เวย์” หรือ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) แจ้งข่าวการปรับขึ้นค่าทางด่วน หรือ อัตราค่าผ่านทาง มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป โดยเนื้อหาระบว่า 

 • ทางยกระดับอุตราภิมุข หรือ ทางด่วนโทลล์เวย์ จะปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางยกระดับฯ ช่วงดินแดง-ดอนเมือง 10 บาท/คัน/เที่ยว 
 • ทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน ปรับขึ้น 5 บาท/คัน/เที่ยว
 • มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2567 เวลา 00.01 น.

\"ดอนเมืองโทลล์เวย์\" ประกาศ \"ขึ้นค่าทางด่วน\" 5-10 บาท มีผล 22 ธ.ค.67

ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราค่าผ่านทางที่คู่สัญญาสัมปทานกำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 20 กันยายน 2550 สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2572

เมื่ออัตราค่าผ่านทางปรับแล้วเป็นดังนี้

อัตราค่าผ่านทาง ชื่อจุดผ่านทางเข้าทางหลวงสัมปทาน รถ 4 ล้อ รถมากกว่า 4 ล้อ

ทางยกระดับฯ ช่วงดินแดง – ดอนเมือง

 • ด่านดินแดง รถ 4 ล้อ 90 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 120 บาท 
 • ด่านสุทธิสาร รถ 4 ล้อ 90 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 120 บาท
 • ด่านลาดพร้าวขาออก รถ 4 ล้อ 90 รถมากกว่า 4 ล้อ 120 บาท
 • ด่านรัชดาภิเษก รถ 4 ล้อ 90 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 120 บาท
 • ด่านบางเขน รถ 4 ล้อ 90 รถมากกว่า 4 ล้อ 120 บาท 

ทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง – อนุสรณ์สถาน

 • ด่านหลักสี่ขาออก รถ 4 ล้อ 40 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 50 บาท
 • ด่านอนุสรณ์สถาน รถ 4 ล้อ 40 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 50 บาท

ทางยกระดับฯ ช่วงอนุสรณ์สถาน – ดินแดง

 • ด่านดอนเมือง รถ 4 ล้อ 130 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 170 บาท

ทางยกระดับฯ ช่วงดอนเมือง – ดินแดง

 • ด่านหลักสี่ขาเข้า รถ 4 ล้อ 90 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 120 บาท
 • ด่านแจ้งวัฒนะ รถ 4 ล้อ 90 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 120 บาท 
 • ด่านลาดพร้าวขาเข้า รถ 4 ล้อ 90 บาท รถมากกว่า 4 ล้อ 120 บาท